PostNL

certificatieschema

De volgende links bieden u meer inzicht in de wereld van de homeopathica en energetica cq informatica

INTERNATIONAAL 

 

 

  Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI). De internationale 
  organisatie van homeopathische artsen en verenigingen in 76 landen wereldwijd.
  Doelstelling: de ontwikkeling van de homeopathie

 

  

 
    The European Committee for Homeopathy,  is een organisatie van 40
    verschillende homeopathische artsen verenigingen in 25 Europese landen.
 
 

 

Homeopathie Onderzoeksinstituut             HRI Homeopathy Research Institute. Dit is een een groep onafhankelijke wetenschappers die de taak op zich genomen hebben om de homeopathie in al haar aspecten wetenschappelijk te onderzoeken. En vooral om al het onderzoek dat al gedaan is toegankelijk te maken. Sinds het Australisch rapport in 2015 is verschenen heeft met name Rachel Roberts daar veel aandacht aan gegeven om de echte waarheid boven tafel te krijgen.

 

 

EUROCAM is een Europese overkoepelende organisatie voor complementaire en alternatieve geneeskunde. Op hun website vind je vele verwijzingen naar gedegen onderzoek bv ook op het gebied van de homeopathie.

 

 

 

NATIONAAL

 

Deze onafhankelijke website geeft u veel achtergrond informatie over de homeopathie, zowel wetenschappelijk als wettelijke aspecten.

 

Deze stichting zet zich in om de reschtsongelijkheid tussen regulier en alternatief op te heffen. Met name op het gebied van vrije meningsuiting is er heel wat mis in Nederland. Zo is het verboden om op een website of op de verpakking indicaties bij homeopathische geneesmiddelen te noemen. Daardoor wordt de vrije keuze belemmerd. En bekend is dat het ontnemen van een vrije keuze ziekmakend is.

 

Dit is de patienten vereniging voor homeopathie. Voluit Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, afgekort: KVHN Belangrijke vereniging om lid van te worden om daarmee landelijk meer acceptatie te bewerkstelligen bij overheid en politiek en verzekeraars. Helaas is dit nog steeds niet goed geregeld in ons land. Als apotheek steunen wij deze Vereniging door de leden geen verzendkosten te rekenen (we vragen dan wel om ons te machtigen voor automatische incasso). We hopen dat daarmee het aantal leden groeit en de druk op de politiek vergroot kan worden. Zie ook dit aardige filmpje!

 

De huidige hortus bestond oorspronkelijk uit de tuinen van VSM. Nu zijn daar vele vrijwilligers aan het werk om de meer dan 400 verschillende planten te onderhouden en bezoekers rond te leiden. Het is een unieke tuin waar geheel ecologisch wordt gewerkt, uiteraard met SKAL keurmerk. De Hahnemann apotheek subsidieert uiteraard deze hortus als bakermat voor haar geneesmiddelen. Het is de bedoeling dat de Remedy Bank, gevestigd in Akersloot, uit deze tuinen haar grondstoffen haalt en voor alle homeopathische apotheken wereldwijd met certificaat ter beschikking stelt.

 

De Remedy bank is een uniek gezamenlijk project van een aantal apotheken die homeopathsiche geneesmiddelen leveren samen met voorschrijvers en andere betrokkenen. Met deze Remedy bank willen we de kwaliteit van de homeopathische oertincturen veilig stellen. De Remedy bank is gevestigd in Akersloot dicht bij de Hortus Alkmaar waarmee nauw wordt samengewerkt.

 

De VHAN was voorheen de beroepsorganisatie van homeopathische artsen. Inmiddels zijn de homeopathische artsen een vakgroep geworden als onderdeel van de AVIG, de overkoepelende organisatie van artsen voor integrale geneeskunde. Er bestaat nog wel een Stichting VHAN die zich ten doel stelt de homeopathie verder te ontwikkelen met wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

  De AVIG is de beroepsvereniging van alle Integraal werkende artsen, Artsenvereniging voor Integrale      Geneeskunde. Op de site van de AVIG is voor patienten de mogelijkheid om een arts te zoeken in hun  omgeving. Kijk ook eens naar een korte toelichting via you tube.

 

 

Hier vindt u de projecten waaraan gewerkt wordt. En uiteraard kunt u ook sponsor worden.

 

 

 

Voorheen onder de naam Stichting CAM onderzoek heet deze stichting nu Hubregtse Research Foundation. Het doel is onveranderd om onderzoek te doen op het gebied van alternatieve geneeswijzen.

 

 

De grootste organisatie van klassiek werkende homeopathen in Nederland. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen en voorschriften van bij deze organistie aangelsoten leden via de aanvullende verzekering.

 

 

Vereniging van klassiek werkende homeopathen. Op de site kunnen de aangesloten leden gevonden worden.

 

 

Gevestigd in Almelo, levendige site met veel extra informatie gericht op een meer kritische houding tov de gereguleerde zorg
en tevens verwijzingen naar klassiek homeopathische voorschrijvers en informatie over de opleiding tot klassiek homeopaath.

 

 

Dit is de site van Peter Chappell die inmiddels een andere naam heeft gekregen.

 

 

Goede site met heldere informatie over de behandeling en de stand van het wetenschappelijk onderzoek.

 


 A.L.B. Rutten                     Prima site met zeer gedegen informatie over met name het
Arts en onderzoeker             wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie.

 

  Laila Alberts                    Begrijpelijke informatie over hoe homeopathie werkt
Alles over homeopathie         en meer.

 

HOMEOPATHIE.STARTPAGINA.NL

 

 

 

 

 

 

 

 

To the webshop...