PostNL

certificatieschema

 

Apotheken

Geachte collegae,

De Hahnemann apotheek is in 2000 begonnen met haar activiteiten omdat we zagen aankomen dat de positie van homeopathische geneesmiddelen in Nederland sterk zou gaan veranderen.

Wij hebben ons daarop ingesteld door uitgangsstoffen, die niet meer industrieel bereid mogen worden zonder registratie, op voorraad te nemen. We hebben destijds deze grondstoffen van VSM Geneesmiddelen betrokken. Als apotheek mogen we op recept van deze uitgangsstoffen, zonder registratieverplichting, de voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen afleveren.

Als apotheek zijn we zodanig ingericht dat het zelf maken van alle noodzakelijke bereidingen mogelijk is. We kunnen zowel in diluut als korrels (normaal gesproken de granules waarvan er 20 stuks in een gram gaan; maar uiteraard ook andere formaat korrels) leveren. We kunnen geen tabletten leveren maar zullen in overleg, waar dit niet anders kan (onoplosbaarheid bij lage potenties), in dat geval een trituratie (verwrijving) leveren.

Wij zien het ook als onze taak om indien nodig te zoeken naar passende alternatieven voor niet meer verkrijgbare complexen hetzij van VSM of andere fabrikanten.

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft na haar eerdere circulaire van augustus 2007 nieuwe richtlijnen gegeven voor de zogenaamde collegiale bereiding. Voorheen gold nog de brief van 4 februari 2002 waarin de collegiale levering was geregeld.

Door de invoering van de nieuwe Geneesmiddelwet per 1 juli 2007 is het beleid van de inspectie mede gewijzigd op dat punt. Onder strikte voorwaarden zijn collegiale leveringen toegestaan. Deze voorwaarden, zoals een productdossier, en voldoen aan de GMP regels, maakt alleen nog grootschalige collegiale leveringen mogelijk. Wij hebbeen er derhalve voor gekozen alleen nog aan de eigen patiënten van onze apotheek de magistrale en officinale bereidingen te leveren.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden voor uw patiënt, in het belang van de individuele gezondheidszorg:

  • U stuurt, in overleg met uw patiënt, de originele (of gewaarmerkte kopieën) recepten voor homeopathica die niet geregistreerd zijn aan ons door (u behoudt zelf een kopie). U kunt deze sturen naar ons antwoordnummer 1621, 1850WB Heiloo. Graag duidelijk op het recept aantekenen welke middelen door u geleverd zijn (indien van toepassing). Wij zullen er dan voor zorg dragen dat de andere homeopathica direct aan deze gemeenschappelijke patiënt geleverd worden.

  • U kunt er ook voor kiezen om de patiënt te informeren dat hij/zij deze recepten zelf aan de Hahnemann apotheek kan aanbieden: Postbus 69 1850 AB Heiloo. Wij kunnen alleen een gewaarmerkte kopie of het originele recept accepteren.

Met vriendelijke groet,

Martin Dicke, apotheker

Naar de webwinkel...