PostNL

certificatieschema

Helende wegwijzers

In dit boekje heb ik de inzichten van de afgelopen jaren gedurende mijn werk als apotheker van de Hahnemann apotheek proberen vast te leggen. Ik heb daarin een ontwikkeling doorgemaakt die goed aansloot bij mijn eerdere werk bij VSM geneesmiddelen bv waar ik een tiental jaren de sturende kracht mocht zijn op het gebied van Research and Development. Dankzij de vele inspirerende boeken, DVD’s en lezingen en gesprekken met vele gelijk gestemden maar ook met anders denkenden is dit zeker geen nieuw, maar toch waardevol verhaal geworden. Tijdens de lezingen die ik zelf af en toe mag geven merk ik keer op keer dat de tijd meer dan rijp is om dit verhaal verder te vertellen. Het is een verhaal van vertrouwen en hoop dat ik graag aan de vele patiënten van de Hahnemann apotheek als extra ondersteuning wil meegeven. Nog dagelijks komen er nieuwe aanvullende gegevens bij en verbetert het verhaal dankzij de reacties van onze patiënten en ook door nieuw onderzoek. Ik ben blij met alle commentaar en zal dat weer verwerken in een mogelijke volgende versie. Om onze patiënten/lezers ook voldoende houvast te geven heb ik een aantal belangrijke auteurs op dit gebied aangehaald en hun boeken beknopt beschreven. Ik pretendeer niet iets nieuws te vertellen, het is allemaal al geschreven en mogelijk toegankelijker dan dit verhaal. Maar ook het opschrijven is onderdeel van mijn eigen helende proces. Een ontdekkingstocht met veel vallen en opstaan maar altijd weer vanuit het steeds duidelijker wordende inzicht dat ziekte letterlijk een kans is om beter te worden.

Toch wil ik ook een kanttekening plaatsen en u, als lezer, waarschuwen. Hoedt u voor al te stellige beweringen op het gebied van alternatieve geneeswijzen maar ook op het gebied van reguliere geneeswijzen. Ik heb ook ervaren dat zelden iets echt vast staat. Ook niet dit inzicht. Maar dat wat goed voelt en bij u past zou wel eens het dichtst de/uw waarheid kunnen benaderen. Otto van Nieuwenhuijze spreekt in dat geval van waarNeming. Wij zijn in staat onze eigen werkelijkheid te creëren en zullen dan ook alles vanuit dat perspectief willen en kunnen zien. Voorheen wilde ik wel eens fel uithalen naar de reguliere geneeskunde als systeem. Maar het gaat wel over mensen die dit werk met hun volle overtuiging doen en het beste uit zich zelf halen. Als u zich bij het reguliere systeem thuis voelt dan is dat ook het beste voor u. In de zoektocht naar herstel is dat het allerbelangrijkste: uw eigen overtuiging. Er blijken vele wegen te zijn die naar heel worden/genezen leiden. Het is een persoonlijke weg vandaar dat de titel niet is: de helende wegwijzer of een helende wegwijzer, maar helende wegwijzers.

[Download]
 


andere informatieve pagina's

Home

Patiëntinformatie

Links

Onderzoek in de homeopathie

Actueel

Werkingsmechanisme in de homeopathie

Visie

Homeopathica


 

 

To the webshop...