PostNL

certificatieschema

Homeopathica           

U kunt op het jubileum logo klikken en het boek Homeopathica lezen en gratis downloaden.

Ter gelegenheid van het 15  jarig bestaan van de Hahnemann Apotheek hebben we gemeend een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de ontwikkeling van de bereiding in de homeopathie en de inzichten in het potentiëren vanaf de begindagen van de homeopathie tot heden. Deze uitgave is met name bedoeld voor de professionele beoefenaar van de homeopathie maar is zo opgesteld dat het ook heel leesbaar blijft voor al onze huidige en toekomstige patiënten en voor buitenstaanders die op deze manier iets meer inzicht krijgen in wat er binnen de homeopathie speelt. Deze uitgave is ook bedoeld om meer inzicht te geven in het perspectief dat de homeopathie de gezondheidszorg biedt.                          

Deze uitgave heeft de pretentie een voldoende gedegen overzicht te geven zodat we mogelijk daar ook nieuwe inzichten met elkaar uit kunnen ontlenen die de ontwikkeling van de homeopathie verder kan helpen. 

Een rode draad in dit boek is het begrip overtuiging. Overtuiging staat vaak ontwikkeling in de weg. Misschien moeten we spreken van starre overtuiging. Starre overtuiging die enerzijds de medische wetenschap belemmert zich verder te ontwikkelen maar anderzijds ook de alternatieve geneeskunde en speciaal de homeopathie. Ook wij maken ons daar schuldig aan. Pas als je een starre overtuiging kunt loslaten is er ruimte voor verdere ontwikkeling.

Wij willen beklemtonen dat we met deze uitgave geen enkel systeem willen verketteren of ophemelen. We beseffen als geen ander dat we samen op zoek zijn om de beste methode van werken te vinden. En proberen daarbij de goede afwegingen te maken.

Tenslotte hebben we gaande het schrijven besloten dat deze uitgave vooral levend moet blijven en dat we graag de kans willen krijgen om de nieuwste inzichten erin te kunnen verwerken. Wij zullen blij zijn met het nodige commentaar en zullen dat graag verwerken. Inmiddles is er ook een Engelse vertaling beschikbaar: ga daarvoor naar het knopje linksboven waar de taal inegesteld kan worden. [1]Bovendien hopen wij natuurlijk dat deze uitgave in een behoefte voorziet en wensen u veel leesplezier.

 

 

[1] Commentaren graag sturen naar mddibm@mac.com, email adres van Martin Dicke

Naar de webwinkel...