PostNL

certificatieschema

Patiëntinformatie


Samenvatting patiëntinformatie
Sinds oktober 2012 zijn bijsluiters voor de patiënt met specifieke product informatie niet langer publiekelijk toegestaan. Alleen n.a.v. een recept dat aan u is voorgeschreven mogen we nog specifieke patiëntinformatie leveren.
Meer dan 600 teksten met specifieke patiëntinformatie zijn inmiddels beschikbaar. Dit aantal neemt nog gestaag toe. Alleen een algemene patiëntinformatie tekst is nog toegestaan. Voor een aanvraag voor een specifieke tekst kun u hier klikken. De achtergrond informatie die wij gebruiken is afkomstig uit de homeopathische standaard werken (Materia Medica). Via professionele internet sites zijn deze geneesmiddel beschrijvingen (dat is dus geen patiëntinformatie) terug te vinden. Meestal in het Engels, Frans of Duits: bv http://www.homeoint.org

Wilt u advies bel dan de Homeopathielijn van de KVHN
0900-4002050  van ma t/m vr van 18.00-22.00u. Kosten 40 ct per minuut.


Onder deze kop vindt u de namen van meer dan 600 homeopathische uitgangsstoffen met specifieke achtergrond informatie; ook van het aan u voorgeschreven middel.

 

Sinds oktober 2012 is deze informatie voor de patiënt alleen op aanvraag beschikbaar n.a.v. een recept i.v.m. gewijzigde wetgeving
Sinds januari 2008 is de eerste specifieke patiëntinformatie, voor een aantal veel voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen, op onze site te vinden geweest. Dit naar aanleiding van de vele vragen van patiënten waarom nu juist dit specifieke middel aan hen is voorgeschreven en nav vragen over hoe het werkt.

De WGBO en de nieuwe wetswijziging
Bij geneesmiddelen bent u gewend dat er een bijsluiter beschikbaar is. De traditie in de homeopathie is echter duidelijk anders. Zo mag in de bijsluiters van de geregistreerde homeopathische geneesmiddelen alleen een algemene door de overheid toegestane tekst staan en geen specifieke informatie over de kenmerken van het middel. Nu is een apotheek volgens de WGBO (de Wet op de Gemeenschappelijke Behandelings Overeenkomst) verplicht informatie over de werking van het voorgeschreven middel te verstrekken.
Helaas mogen we deze informatie niet publiekelijk beschikbaar maken sinds oktober 2012 omdat dit als reclame beoordeeld wordt. En een apotheek mag geen reclame voor geneesmiddelen maken. Daarom zijn sinds oktober 2012 deze teksten alleen nog maar op aanvraag naar aanleiding van een recept beschikbaar. Uiteraard beschouwen wij deze specifieke teksten met achtergrond informatie niet als reclame en zijn ze ook nooit zo bedoeld.

Alleen nav een recept
Heeft u een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven gekregen en wilt u als patiënt over extra specifieke productinformatie kunnen beschikken dan graag even een bericht aan ons dan kunnen we het u, mits beschikbaar, mailen of toesturen.

Nog lang niet van alle middelen specifieke productinformatie beschikbaar
Het aantal beschikbare teksten zal continu worden uitgebreid. Er zijn immers meer dan 3000 verschillende homeopathische uitgangsstoffen. Mocht er nog geen extra specifieke informatie beschikbaar zijn van het aan u voorgeschreven enkelvoudig homeopathische geneesmiddel dan zullen we ons beijveren die informatie alsnog voor u uit de beschikbare homeopathische literatuur samen te stellen.

Herkomst en belang van deze specifieke informatie
Het werkingsprofiel van een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel is tot stand gekomen door een zogenaamde proving. Dat is een test op gezonde vrijwilligers die in de homeopathische literatuur is beschreven. Als de beschrijving van dat werkingsprofiel overeenkomt met het klachten patroon van de patiënt dan kan dat homeopathische geneesmiddel volgens de similia regel worden toegepast. De hier weergegeven specifieke produkt informatie voor de patiënt zijn slechts een beperkte weergave op hoofdpunten en zijn bedoeld om u desgewenst meer inzicht te geven in het aan u voorgeschreven homeopathische geneesmiddel en dus ook meer inzicht in de samenhang van uw klachten. Veel van deze teksten komen, behalve uit de praktijkervaring, uit verschillende standaardwerken (Materia Medica) die in de homeopathie worden gehanteerd. Als u zelf wat van die oorspronkelijke teksten in het Engels of Frans wilt bekijken, dan kunt u eens kijken op de volgende site: http://www.homeoint.org/
Het is altijd belangrijk dat u uw klachten bespreekt met een deskundige en niet zelf zomaar een middel kiest.

Andere traditie in de homeopathie
Bij magistrale homeopathica is het niet gebruikelijk en ook niet altijd gewenst. door de voorschrijver, dat standaard specifieke achtergrond informatie over het voorgeschreven middel wordt meegeleverd. Er zijn ook niet van ieder middel zomaar dit soort specifieke teksten met achtergrond informatie beschikbaar. Wel kunt u uiteraard een algemene patiëntinformatie op onze website vinden. 

De auteurs
De achtergrond informatie wordt geschreven door de homeopathisch arts Frans Kusse uit Amsterdam. Het zijn deels samenvattingen van teksten die beschreven staan in een van zijn boeken: Wat voor type bent u? en Wat voor type is mijn kind? 
Voor de Hahnemann apotheek heeft de homeopathisch arts Jan Scholten 150 Lanthaniden (een groep van 15 elementen uit het periodiek systeem waarvan Lanthanum de eerste is. Ze komen alleen in gebonden vorm voor) met hun specifieke werkingsgebied beschreven. De inleiding daarbij is geschreven door Frans Kusse. De overige teksten zijn samengesteld door Martin Dicke en Ingrid Versterre op grond van de beschikbare literatuur.

Naar de webwinkel...