PostNL

certificatieschema

Wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie
 


Kernpunten van het onderzoek
*Klinisch onderzoek toont dubbelblind de werking aan
*Similia principe bewezen op celniveau
*Het wetenschappelijk bewijs voor de homeopathie doet niet onder voor het bewijs van de "reguliere" geneeskunde.
*Acceptatie homeopathie is geen kwestie van onderzoek maar van geloof


In deze rubriek allereerst een Position paper over het wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie. Deze position paper zal nog verder worden uitgebreid omdat er meer en meer goed onderzoek bij komt ieder jaar. Het zal degene die op zoek is naar onderzoeks gegevens zeker verder helpen. Kijk ook eens op de website https://homeopathie.nl
Ter vergelijk hoe in Engeland de Faculty of Homeopathy dit aanpakt met een goed overzicht van het klinisch onderzoek in de homeopathie (verderop in dezelfde site vindt u een samenvattend krachtig statement). En in Duitsland is het vooral de toonaangevende Carstens Stiftung die de grootste database van onderzoeks resultaten op het gebied van de homeopathie voor deskundigen beschikbaar heeft. Die database heet de HomBRex database. Daarnaast kent Duitsland ook de wetenschappelijke Vereniging voor homeopathie de WissHom, die in mei 2016 een degelijk overzicht heeft gepubliceerd van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. Ook in Duitsland is homeopathie regelmatig in het nieuws. De televisie uitzending (Nederlands ondertiteld) van 16 april 2013 (Bayerisches Fernsehen) geeft een goed beeld van wat homeopathie vermag bij mens en dier. Wilt u weten hoe onze overheid omgaat met homeopathie lees dan dit artikel: Heeft homeopathie een medisch wetenschappelijke basis? En vindt u dit allemaal veel te ingewikkeld lees dan eens het verhaal over de leugen van de homeopathie-leugen.

                                                                         

Een van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoekingen heeft gedurende meer dan 8 jaar plaatsgevonden aan de Universiteit van Utrecht op initiatief van VSM geneesmiddelen in het kader van de HOMINT organisatie. Op de afdeling celbiologie hebben onder leiding van de celbiologen Dr. R. van Wijk en Dr. F.C. Wiegant talloze celkweek proeven plaatsgevonden met uiterst lage concentraties van verschillende giftige stoffen om te achterhalen of het similia principe op cel niveau is aan te tonen. In 1998 is daar een goede documentaire over gemaakt, waarbij niet alleen het celonderzoek maar ook het klinisch onderzoek van die tijd is weergegeven. Bekijk de video uit die tijd getiteld: "Op eigen kracht" en bedenk hoe ver we toen al waren en hoe weinig daar door de gevestigde wetenschap mee gedaan is. Eerder ontkenning en tegenwerking dan enthousiast dit opnieuw ontdekte paradoxale fenomeen in al zijn aspecten verder onderzoeken.
Meer recent is op het symposium van de stichting VHAN gehouden op 9 april 2014 in Utrecht in het Domus Medica nog eens de wetenschappelijke stand van zaken besproken. De inzichten die daar zijn weergegevn laten een duidelijke ontwikkeling zien die niet meer te stoppen is.

Ondanks alle tegenwerking (het onderzoek van Benveniste staat hier symbool voor. Hij wordt in dit filmpje uitgemaakt voor ketter) gaat deze onderzoeks stroom door en zal het wetenschappelijk denken alleen maar verrijken. Mijn denken over homeopathie is al begonnen op de universiteit tijdens de opleiding tot apotheker. De tegenstand van toen is vergelijkbaar met nu (minister Schippers in 2011) en kennelijk van alle tijden. Inmiddels heeft prof. Dr. Luc Montagnier voor de Franse televisie verslag gedaan van zijn bevindingen met gepotentieerd DNA. Onder de spraakmakende titel: On a retrouvé la mémoire de l’eau. (ook beschikbaar in een Engelse versie). Het lijkt erop dat Benveniste daarmee volledig gerehabiliteerd wordt. In dit verband is ook interessant dat vanuit een heel andere hoek het geheugen van water is onderzocht in Stuttgart. Wilt u het nog eens op een andere manier nalezen kijk dan eens op de site van Riny Weistra.

De Koninklijke weg zal uiteindelijk zijn het constructief samengaan van regulier en alternatief, lees daarvoor de blogs van de homeopathisch arts Frans Kusse. Neem ook eens een kijkje hoe het er 40 jaar terug aan toe ging: Scriptie uit 1977 van MDDicke met als titel: detoxificatie op homeopathische grondslag. Het voorblad is een spotprent die hier apart is weergegeven.

                                                          

Mocht u zich afvragen of homeopathie ook bij dieren onderzocht is dan verwijs ik u naar de site van de homeopathische dierenarts Liesbeth Ellinger.

Naast deze publicaties hebben we ook uitgebreide scripties digitaal beschikbaar (zie hieronder) die goed laten zien wat de stand van zaken is van het huidige wetenschappelijke onderzoek in de homeopathie en vooral ook goed laat zien waarom meer onderzoek geen enkele verandering in het hedendaagse denken van veel reguliere wetenschappers zal teweegbrengen.

Het laat zich goed lezen, bijna als een spannend boek, en we hopen daarmee in een behoefte te voorzien. Onderstaande scriptie is geschreven door een van onze medewerksters die in Bloemendaal is afgestudeerd als homeopathisch deskundige: Lisette Verdoes. We hopen dat deze scriptie anderen weer zal stimuleren op deelgebieden nader onderzoek te doen of er over te schrijven. Het doel is niet de wetenschappers te overtuigen maar wel onze kennis en inzichten over de werking van de homeopathie verder te ontwikkelen.

Homeopathie: Het conflict tussen klinische waarneming en een verklarende theorie Lisette Verdoes

 1 Inleiding en geschiedenis van de homeopathie
 2 Basisprincipes van de homeopathie
 3 Fundamenteel onderzoek
 4 Klinisch onderzoek
 5 Methodiek
 6 Bewijs
 7 Filosofie, Conclusie en Bijlagen

Marieke Diemeer scriptie: Het Placebo-effect, en de consequentie daarvan in de homeopathische praktijk.


andere informatieve pagina's

Home

Patiëntinformatie

Zoeken in het assortiment

Links

Onderzoek in de homeopathie

Actueel

Werkingsmechanisme in de homeopathie

Visie

Homeopathica


Naar de webwinkel...