PostNL

certificatieschema

Klachten over onze apotheek

zie ook onze voorwaarden en vul eventueel ons enquête formulier in, ook kunt u een folder: "klachten over uw apotheek" aanvragen

1. Bespreek de klacht eerst met een van ons of onze klachten functionaris of de functionaris gegevensverwerking
Probeer eerst het probleem met onze medewerkers te bespreken. Ook kunt u onze manager (Chris Hurkmans) of onze functionaris gegevensverwerking (Daan Krooshof) of onze apotheker (Martin Dicke) of onze arts (Hetty Buitelaar) te spreken vragen. Met name bv als een klacht over een medewerker van onze apotheek gaat. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Voor ons is een klacht over onze apotheek vergelijkbaar met het optreden van ziekte: het is letterlijk een kans om beter te worden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen. U kunt ons bellen 072-5325373 of zie onder contact alle emailadressen. Onze klachten functionaris is Hetty Buitelaar, homeopathisch arts.

2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar
De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Klachtenbemiddeling openbare apotheken: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl  tel 06-22921649
Deze bemiddelen is zonder kosten.

3. Geschillencommissie Openbare Apotheken
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.
Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Contactgegevens: Geschillencommissie Openbare Apotheken; Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven; T:088 0229 181

Kosten: Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

OVERIGE BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS:

NPCF
Postbus 1539
3500 BM  Utrecht
030-2970303

KNMP
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
070-3737373

 


 

To the webshop...