PostNL

certificatieschema

Klachten over onze apotheek

zie ook onze voorwaarden en vul eventueel ons enquête formulier in, ook kunt u een folder: "klachten over uw apotheek" aanvragen

1. Bespreek de klacht eerst met ons
Probeer eerst het probleem met onze medewerkers te bespreken. Ook kunt u onze manager (Chris Hurkmans) of onze apotheker (Martin Dicke) of onze arts (Hetty Buitelaar) te spreken vragen. Met name bv als een klacht over een medewerker van onze apotheek gaat. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Voor ons is een klacht over onze apotheek vergelijkbaar met het optreden van ziekte: het is letterlijk een kans om beter te worden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen. U kunt ons bellen 072-5325373 of zie onder contact alle emailadressen. Onze klachten functionaris is Hetty Buitelaar, homeopathisch arts.

2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar
De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Klachtenbemiddeling openbare apotheken. bemiddelingapotheken@xs4all.nl  tel 06-22921649

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek
Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en vier leden: twee leden namens patiënten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en twee leden namens de apothekers (KNMP). Klachtencommissie Openbare Apotheek  Postbus 1136  1400 BC Bussum

4. Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker. IKG 0900-2437070

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

OVERIGE BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS:

NPCF
Postbus 1539
3500 BM  Utrecht
030-2970303

KNMP
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
070-3737373

 


 

Naar de webwinkel...