PostNL

certificatieschema


Visie


Kernpunten van de visie
*1e stap in genezingsproces is de stimulering van het zelfherstel
*Homeopathie stimuleert het zelfherstel
*Genezing komt van binnenuit
*Actieve inbreng patient bespaart kosten in de gezondheidszorg


Meer uitgebreide informatie

In deze rubriek vind u in feite de achtergrond die voor ons als apotheek de drijfveer vormt voor onze keuzes. Al voor de oprichting van de Hahnemann apotheek heb ik in 1998 een folder opgesteld die mijn visie op de gezondheidszorg weergaf onder de titel: "Een andere kijk op ziekte en herstel". Deze visie vind u ook verkort op de achterkant van onze facturen. De afbeelding hier is een schematische weergave van die visie. In het boekje Helende wegwijzers kunt u dit ook verder nalezen.

Als iedere arts en patiënt samen voor de door ons voorgestelde volgorde van behandelen (behandelingsstrategie) zouden kiezen, zou onze gezondheidszorg er wel eens heel anders uit kunnen zien. De volgende stappen zouden doorlopen kunnen worden:

1. Het stimuleren van het vastgelopen zelfherstel (bv door homeopathie of andere zelfherstel bevorderende therapieën).

2. Het aanvulen van niet via het zelfherstel aan te vullen tekorten (suppletie), denk aan vitamines en voeding.

3. Het corrigeren van de opgetreden ziekte, die te ver is voortgeschreden om het zelfherstel nog te stimuleren. (Dit is in feite onze reguliere gezondheidszorg)

Wanneer het accent in de gezondheidszorg ligt op de correctie, het passief ondergaan van het dure circuit van behandelingsmogelijkheden, zullen de kosten van de gezondheidszorg alleen maar toenemen. Er is minder plaats voor eigen verantwoordelijkheid. Wanneer daarentegen meer accent gelegd zou worden op therapieën die het zelfherstel bevorderen, dan verschuift de gezondheidszorg richting preventie en wordt de actieve inbreng van de patient gestimuleerd. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar geeft ook een verdere verdieping van de bestaande, meer op verlichting van symptomen gerichte, (curatieve) geondheidszorg.

We krijgen regelmatig uiteenlopende vragen over keuzes die we gemaakt hebben. In een interview uit 2007 voor het blad Pharma magazine zijn destijds veel vragen en onze antwoorden vastgelegd. Het valt me iedere keer op dat dit nog steeds actueel is. Ik heb het hier onder de titel Standpuntbepaling weergegeven. De financiële crisis van de laatste jaren heeft extra druk gegeven en steeds meer mensen doen inzien dat onze huidige gezondheidszorg niet altijd de antwoorden en hulp kan geven die we graag zouden willen en ook zo nodig hebben. 

Om de gezondheidswerkers en beleidsmakers, die meer en meer gaan inzien waar het systeem faalt, te ondersteunen met inzichten heb ik een viertal modules gemaakt die u in feite stap voor stap bij de hand nemen en deze andere manier van ziekte benadering beter helpen begrijpen:

De eerste module gaat over Informatie overdracht in de homeopathie en geeft een mooi inzicht in de wereld van informatie en haar mogelijkheden.

De tweede module laat zien hoe belangrijk het is te beseffen dat wij een vrije keuze hebben en dat ziekte ook zin heeft: Placebo en zelfherstel. NB Deze module is verder uitgediept door Marieke Diemeer in haar scriptie: Het Placebo-effect, en de consequentie daarvan in de homeopathische praktijk. Wilt u liever een documentaire over dit het placebo effect zien dan is de link naar een uitzending van de BBC denk ik erg informatief. In een debat tussen een voorstander (Peter Fisher) en een tegenstander (Ben Goldacre) van de homeopathie merk je hoe belangrijk het is meer te snappen van wat nu eigenljk het placebo effect is. Het inzicht dat het placebo effect niets anders is dan het zelfherstellend vermogen dat wordt gestimuleerd, verdiept de discussie hierover.
In het stuk "Placebo en zelfherstel" komt aan de orde hoe belangrijk het is dat ons systeem regelmatig gereset wordt, net als een computer bv, ik raad u een werkelijk prachtig filmpje hierover aan van collega Piet Hein Meuwese. Het zal u goed doen.

De derde module gaat in op de verschillende bereidings aspecten binnen de homeopathie: De Hahnemann truc.

En de vierde module probeert een antwoord te vinden op de veelgestelde vraag van de patiënt hoe we die werking moeten voorstellen: Werking homeopathie.

Wanneer u na het lezen van deze modules vragen of opmerkingen heeft zullen we die graag verwerken en het op die manier steeds completer maken. De modules zijn in de loop der tijd steeds verder gegroeid en aangevuld met meer en meer verwijzingen. Zodat er tenslotte in feite nieuw lesmateriaal is ontstaan voor de beroepsbeoefenaars die hun patiënten niet alleen regulier verder willen helpen. Bij ons 15 jarig bestaan zijn deze vier modules samengevoegd met historische achtergronden tot het boek "Homeopathica".

Martin Dicke


andere informatieve pagina's

Home

Patiëntinformatie

Zoeken in het assortiment

Links

Onderzoek in de homeopathie

Actueel

Werkingsmechanisme in de homeopathie

Visie

Homeopathica


 

Naar de webwinkel...