PostNL

certificatieschema

Actueel

mei 2020

De PostNL laat het volgende weten:

"Het aantal online bestellingen in deze corona-periode heeft inmiddels alle records verbroken. Wij doen er alles aan om in te spelen op deze toenemende vraag door onze capaciteit maximaal uit te breiden en zo goed mogelijk te verdelen. Door Hemelvaartsdag, Suikerfeest en Pinksteren, het uitbetalen van het vakantiegeld en de aanhoudende corona-maatregelen kan de bezorging langer duren dan je van ons gewend bent. Voor de komende weken vragen we je om rekening te houden met een iets langere bezorgtijd".

 

april 2020

Het HRI meldt een belangrijk bericht over de procedure tegen het NHMRC rapport

Via een videoboodschap meldt op 20 april de advocaat Teresa Nicoletti op de website van het Homeopathy Research Institute (HRI) dat de vermoedelijke uitkomst van de aanklacht tegen het 2e NHMRC rapport niet anders kan uitpakken dan dat dit rapport als fraude zal bestempeld worden door de ombudsman en dient te worden teruggetrokken! Al meer dan 4 jaar wordt gewacht op een uitspraak die in maart dit jaar zou komen. We wachten de definitieve berichten af. Indien het NHMRC rapport van 2015 als fraude aangemerkt wordt zal ook het rapport van de EASAC van 2017 teruggetrokken moeten worden.

NHMRC staat voor National Health and Medical Research Council. EASAC staat voor European Academies Science Advisory Council

Coronavirus oftewel 2019-nCoV of COVID-19

Een aantal malen is ons gevraagd of er een homeopathische verdunning van het virus beschikbaar is, maar voor zo ver wij weten, is dat er nog niet. Ook is er nog geen vaccin voor dit Coronavirus en daarom zijn ook daar nog geen potenties van beschikbaar.

Het beste advies wat wij u momenteel kunnen geven is: zorg voor een zo goed mogelijke weerstand, was regelmatig grondig uw handen en volg de aanwijzingen van de overheid op.

Voor meer informatie: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html of https://www.rivm.nl/coronavirus

 

januari 2020

Homeopathische geneesmiddelen in Amerika in gevaar door FDA

De FDA heeft zich voorgenomen om de homeopathische geneesmiddelen op korte termijn weg te zetten als gevaarlijke nieuwe geneesmiddelen zonder rekening te houden met de eeuwenlange positieve ervaringen van de vele homeopathie gebruikers en professionals. Via deze link komt u bij de website van de Amerikaanse homeopathen die een bezwaar hebben voorbereid wat u langs deze weg kan ondersteunen. Uiteraard kunt u uw eigen bezwaar kenbaar maken, maar ze hebben een uitgebreide samenvatting gemaakt van hun bezwaar en vragen om uitstel zodat een betere en rechtvaardige beoordeling kan plaatsvinden. Op hun website wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dat bezwaar bij de FDA krijgt. Het is even puzzelen maar erg belangrijk om dit mede in te dienen. Net zoals het vooringenomen Australische rapport, dat veel schade heeft berokkend, dreigt opnieuw via een slecht onderbouwd FDA standpunt de homeopathie weer forse schade op te lopen.
In Europa hebben we ditzelfde proces ervaren en zijn vele homeopathische geneesmiddelen uit de schappen verdwenen.

november 2019

Meer dan 2/3 van de mensen is voor alternatieve geneeswijzen

Onlangs op 12 november was er een uitzending in het NH-radio programma PEILING. Er kwamen in korte tijd meer dan 2000 reacties op de vraag of alternatieve geneeswijzen in het basispakket vergoed moeten worden. 2/3 is voor en 1/3 is tegen. Vergelijkbare cijfers waren al eerder via het CBS bekendgemaakt. De enige wanklank komt uiteraard weer van de Vereniging tegen de kwakzalverij. En dat was voor vele patienten reden om live te bellen in dat programma. Homeopathie, bioresonantie, chiropraxie en acupunctuur zijn de meest besproken  behandelwijzen. En als je goed luistert naar die verhalen dan wordt je snel duidelijk dat het vergoeden van alternatieve geneeswijzen wel eens kostenverlagend kan gaan werken. Niks verhoging van de maandelijkse verzekeringspremie. Maar tegelijk is er de zorg dat zodra de alternatieven in het basis pakket vergoed worden dat dan alle vrijheden worden beknot en de verzekeraars op de stoel van de behandelaar gaan zitten. Waardoor de kosten weer drastisch zullen toenemen.
Het wegzetten van alternatieven als bedrog en placebo is een achterhaald standpunt, immers het placebo effect is juist het meest krachtige herstellende effect waar ook regulier volop gebruik van maakt. Het is hartverwarmend om alle reacties van de patienten te horen die van hun klachten zijn bevrijd dankzij de moed die ze hebben opgebracht om te kiezen voor een alternatief en daarmee zonder invasieve behandelingen bevrijd zijn van hun, vaak regulier niet op te lossen, klachten.

 

oktober 2019

Persbericht over de twee Australische rapporten

Op 10 oktober heeft de AVIG een persbericht doen uitgaan over het gehannes van de Australische NHRMC met een aantal stevige conclusies.
Het HRI heeft haar gedetailleerde bevindingen over de hele gang van zaken ook recent gepubliceerd. Het kan niet anders dat o.a. de EASAC haar conclusies van september 2017 over de homeopathie opnieuw zal moeten trekken en haar eerdere rapport zal moeten herzien of terugtrekken als ze tenminste hun wetenschappelijke status willen hooghouden.

september 2019

Eerste Australische onderzoeksrapport eindelijk vrijgegeven!

Na lang touwtrekken (3 jaar!) kon het NHRMC niet langer de publicatie van het eerste rapport dat dateert van 2012 tegenhouden. Het rapport is gepubliceerd met vele aantekeningen en opmerkingen (wanneer zijn die erbij gezet?) om vooral maar duidelijk te maken dat het eerste rapport daarom niet gepubliceerd is. Het tweede officiele rapport dat in 2015 is gepubliceerd staat haaks op het eerste rapport qua conclusies. Uit de aantekingen kan je opmaken dat in het eerste rapport de oorspronkelijke uitgangspunten hier en daar iets zijn aangepast, maar dat was net nu ook de kritiek op het tweede rapport: daarin was opeens een criterium uit de hoge hoed getoverd dat een onderzoek pas meetelt als er minsten 150 patienten in het onderzoek waren betrokken. Zodat er in feite maar 5 onderzoeken werden geevalueerd in het tweede rapport.
Op dit moment bestuderen de onderzoekers van het gerenommeerde Homeopathy Research Institute (HRI) het complete rapport van 294 bladzijden. En niet te vergeten was een van de conclusies van dat rapport: Bemoedigend bewijs voor de effectiviteit van de homeopathie! We houden u op de hoogte.
Een ding is veelzeggend: de directeur van het NHRMC komt nu opeens met de mededeling dat het tweede rapport nooit heeft willen aantonen dat homeopathie niet werkt. En dat was net nu de conclusie van alle journalisten en medici die overgenomen werd. De medische wetenschap lijkt dus niet veel te verschillen van de politiek. Het is maar net hoe je pet staat en bij welke partij je hoort. Als u echt wilt weten of en hoe homeopathie werkt bekijk de film "Just one drop" dan eens. Daar heb je waarschijnlijk meer aan dan dergelijke lijvige rapporten met verschillende conclusies.

 

aug 2019

"Just one drop" is nu als DVD verkrijgbaar

Sinds kort is deze indrukwekkende en zeer informative film over de werking van de homeopathie ook voor prive gebruik beschikbaar. De film is al regelmatig in kleine kring vertoond met de bedoeling in gesprek te komen met het publiek en de kijk op homeopathie niet langer te laten vertroebelen door vastgeroeste overtuigingen. Het is een waardevol document dat zeker de moeite waard is om meer te weten te komen over wat er werkelijk speelt op dit gebied. Klik op deze link voor een bestelling.
 

juli 2019

Frankrijk stopt per 2021 met vergoeden homeopathische geneesmiddelen

Het ontnemen van vije keuze's wordt meer en meer de trend bij onze overheden. Door de Franse maatregel wordt er nu ook in Belgie druk gediscussieerd over de vergoeding van homeopathica. Officieel wordt gezegd dat wat niet werkt ook niet voor vergoeding in aanmerking komt. Slechts 1 op de 120 behandelingen (regulier zie hieronder) is evidence based weten we inmiddels. Dus dat belooft nog wat! Maar het echte argument is natuurlijk dat het nergens meer gaat om wat voor de patient belangrijk is. De bevoegde instanties laten hun oor nog steeds teveel hangen naar de drogredeneringen van verstokte tegenstanders. Het frauduleuze Australische rapport (zie onze eerdere berichten hierover) en het ongebreidelde vertrouwen in de medische wetenschap. Grotendeels terecht, maar niet op het vlak van chronische ziekte. Er zijn maar weinige deskundigen die zich zelf de vraag stellen of er wel echte geneesmiddelen bestaan (lees eens het boek van Dick Bijl, Het pillenprobleem, zie hieronder). En dan de voortdurende verwijzing van die zogenaamde deskundigen naar het min of meer verboden placebo effect. Terwijl nu juist dat placebo effect, als je dat echt begint te begijpen, laat zien dat er een enorm krachtig zelfherstellend vermogen is. En welke therapieen maken daar het meest optimaal gebruik van? Dat is bv homeopathie en acupunctuur en vele andere therapieen die de patient centraal stellen en optimaal gebruik maken van al die andere aspecten die een ingrijpende ziekte kenmerken. En het kernbegrip daarbij is de vije keuze. Ontneem de patient zijn keuzevrijheid en accepteer dan ook het gevolg: meer ziekte. Of wees consequent en vergoed alleen die minder dan 1% bewezen therapieen.

Antikwakzalvers schieten hun doel voorbij

Onder deze titel verscheen op 19 juli in Medisch Contact een bijzonder helder artikel van de psychologe Anita Kaemingk. "In Nederland heerst het Sylvia Millican-complex. Dit is de doctrine dat je er als medisch specialist goed aan doet er geen brede visie op na te houden over gezondheid en ziekte" en "val niet in de fuik van de polyfarmacie" zijn duidelijek uitspraken die laten zien hoe raak zij de dingen kan benoemen. En dat wordt ook snel duidelijk omdat ze niet alleen deskundige is maar door haar ziekte ook ervaringsdeskundige. Na de kwestie Sylvia Millican ging "de ophaalbrug omhoog van de burcht die gezondheisdzorg heet!" Hoe raak kan ze het verwoorden. Ook laat ze zien dat hoogleraren die er wel een bredere visie op na houden door de Vereniging tegen de kwakzalverij (VTdK) belaagd worden.
En dat terwijl allang duidelijk is dat slechts in 1 op de 120 behandelingen evidence based is. De anti-integrale aanpak van de VTdK is achterhaald en werkt alleen remmend op de ontwikkeling van de gezondheidszorg.
Ik kan u haar artikel van harte aanbevelen omdat dit de patient in al zijn aspecten weer echt centraal zet zoals de gezondheidszorg zou moeten zijn.

maart 2019

Invloed van gesjoemel met data rond nieuwe geneesmiddelen

Het lijkt erop dat Dick Bijl (Het pillenprobleem) in Engeland een belangrijke medestander heeft gevonden. De hoogleraar David Healy waarschuwt in TROUW om vooral geen medicijnen te gebruiken van na de jaren 80. De farmaceutische industrie sjoemelt met klinische data volgens zijn zeggen. Dat is geen nieuws immers in de Verenigde Staten is fabrikant GlaxoSmithKline (GSK) veroordeeld tot een boete van 3 miljard dollar wegens het achterhouden van levensgevaarlijke bijwerkingen (agressie en suicide) van het middel seroxat. 
Het is triest om te zien dat ondanks het bedrog op grote schaal politici en medici nog steeds een groot vertrouwen hebben in nieuwe reguliere geneesmiddelen. We slikken steeds meer, maar we worden er niet gezonder op. Een en ander is weer op gang gekomen door de ophef over de verslavende werking van de pijnstiller oxycodon.
Zolang we niet adequaat geinformeerd worden over de schadelijke werking van veel reguliere geneesmiddelen zullen dit soort problemen blijven bestaan. 

 

Nogmaals vertoning van de film: "Just one drop"     

Op initiatief van het Homeopaten Collectief Noord-Holland wordt voor de vierde keer in Heerhugowaard de film: Just one drop, vertoond.
Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Datum: vrijdagagavond 15 maart, 20:00 uur
Locatie: Cinecenter, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kosten 10,-

Lijkt het je leuk reageer dan snel met een mail naar info@anitastam.com

januari 2019

De invloed van het Australisch rapport, of de invloed van nep wetenschap

Onlangs heeft het Engelse Homeopathy Research Institute een  goed overzicht gegeven van de negatieve en positieve invloed van het Australisch rapport. Er zijn gelukkig nog landen waar wetenschap nog echt beoordeeld wordt op zijn waarde. Bedenk ook dat ditzelfde gebeurt met veel andere zogenaamde medisch wetenschappelijke informatie.
Bekijk het volgende filmpje.
Als u wilt dat dit soort wetenschappelijke fraude hard wordt aangepakt teken dan de petitie om het echte rapport vrij te geven.

november 2018

Petitie tegen het achterhouden van een rapport over werkzaamheid van homeopathie. Let op uw zaak!

Al eerder berichtten we over het Australische rapport over de werkzaamheid van homeopathie.
Zie hieronder bij september 2018: Australische rapport onder druk!
Inmiddels loopt er wereldwijd een campagne om handtekeningen te verzamelen om het oorspronkelijke rapport gepubliceerd te krijgen. Met de publicatie van het oorspronkelijke rapport zal duidelijk worden hoezeer een beperkte groep wetenschappers geen wetenschap bedrijft maar alleen vooringenomen standpunten ventileert.
U kunt hier de petitie tekenen! En hier meer toelichting op deze onverkwikkelijke affaire.

Hans Moolenburgh overleden

Op 6 november is een van de meest bevlogen artsen die Nederland heeft gekend overleden.
Hans Moolenburgh was een voorvechter van een zo natuurlijk mogelijke geneesmethode (Trouw 2016). Een van zijn meest bekende daden is het gevecht geweest tegen de fluoridering van ons drinkwater. De dubieuze rol die onze overheid daarbij speelde spreekt boekdelen. Op gelijke wijze kampen we nu met de bijna ongelimiteerde inentingen die door de overheid worden verdedigd zonder voldoende kennis van zaken. Moolenburgh was een fel tegenstander van dat ongelimiteerde inenting beleid. Hij sprak regelmatig zijn zorgen uit over het mogelijk verband met de alsmaar toenemende auto immuunziektes en de vele allergieen en intoleranties bij met name kinderen. Ook maakte hij zich ernstige zorgen over de alsmaar toenemende straling.
Gelukkig zien we dat steeds meer deskundigen (zoals Dick Bijl, epidemioloog; Hans van der Linde, huisarts; Bert Keizer, verpleeghuisarts; Peter G
otzsche, hoogleraar geneeskunde, internist; Ben Goldacre, wetenschapsjournalist, psychiater) inzien dat we een "pillenprobleem" hebben. Pillen die niet altijd genezen maar wel schade kunnen aanrichten. Helaas mag hij de op hande zijnde omslag in ons medisch denken en handelen niet meer meemaken, maar dankzij zijn inzet en bevlogenheid zijn steeds meer mensen zich daar bewust van en kan het niet anders dat het zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis van de farmaceutische industrie gaat vallen. Hans Moolenburgh is 93 jaar oud geworden. Wij zullen zijn wijsheid en inzet node missen! (zie ook het in memoriam van Door Frankema)

        

oktober 2018

Griepprik niet nodig

Onder deze titel verscheen vorige week een keiharde conclusie van de epidemioloog Dick Bijl.
Recent is ook zijn boek uitgekomen onder de titel: Het pillenprobleem. Hierin pleit hij voor minder gebruik van reguliere medicatie en een meer kritische houding t.o.v. overheidsbeslissingen en instellingen.
Er is gewoon geen wetenschappelijk bewijs voor het nut van de jaarlijkse griepprik, laat staan het verplicht stellen voor gezondheidswerkers. Hij stelt dan ook de terechte vraag of de bijwerkingen van de griepprik (o.a. verhoogde kans op narcolepsie) opwegen tegen de vermeende bescherming en verplichting.
Zijn conclusie is hard: de discussie wordt gevoerd door niet terzake kundige politici en vooringenomen artsen met belangenverstrengeling. 

september 2018

Australisch rapport over de homeopathie staat onder druk

De grootste medische onderzoeksinstantie van Australië, de National Health & Medical Research Council (NHMRC), staat onder druk van de Senaat om toe te geven dat zij geen erkende wetenschappelijke richtlijnen of normen volgden bij het beoordelen van het bewijsmateriaal over homeopathie.
Het aardige is dat het rapport van de EASAC van vorig jaar september geheel op het Australisch rapport is gebaseerd. Nog even in het kort waar het om gaat: van de 176 onderzoekingen die werden beoordeeld werden op oneigenlijke criteria (zie boven) 171 onderzoekingen geschrapt en slechts 5 beoordeeld.
Het rapport was bovendien een gewijzigde versie van een eerdere versie, omdat de NHMRC niet wilde toegeven dat 50% van de onderzoekingen positief waren, en dat met een dergelijke uitkomst ook vele zogenaamde reguliere rapporten (lees: hen welgevallig) wel geaccepteerd werden. Het wankele kaartenhuis van de heersende dogmatische wetenschappers staat op instorten. U kunt, als u doorlinkt naar de pagina waar dit nieuws staat van YourHealthYourChoice, daar een petitie tekenen om het oorspronkelijke rapport gepubliceerd te krijgen. 
Uiteindelijk zal het recht zegenvieren!

juli 2018

HKZ certificering

Hoewel het standaard is voor een apotheek om ieder jaar je bedrijf door externe deskundigen te laten onderzoeken om in aanmerking te blijven komen voor het HKZ certificaat, zijn we toch weer blij dat we ook dit jaar weer voldoen aan alle gestelde eisen. (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Reducing the need for antibiotics

Onder deze titel vond op 6 juni in Brussel een conferentie plaats georganiseerd door EUROCAM en het JPIAMR project met als de doel de bijdrage van de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) te bespreken bij het verminderen van antibiotica gebruik.

Interessant was de bijdrage van Prof. David Martin die de 'FeverApp Register Study' (gefinancierd door de Duitse overheid) presenteerde. In deze interactieve app wordt uitleg gegeven, met onderzoek onderbouwd, dat het gebruik van koortsonderdrukkende medicatie meestal contraproductief is. Verder wordt uitleg gegeven dat koorts een functie heeft bij de bestrijding van de ziekte en dat koorts geen onveilige bovengrens heeft. Ook wordt uitgelegd dat bij koorts meestal geen arts bezoek nodig is. De bedoeling van deze app is ook ervaringen van andere methoden ter verlichting van klachten bij koorts met elkaar uit te wisselen. Uiteraard wordt ook aangegeven wanneer het wel noodzakelijk is een arts te waarschuwen.

Naar aanleiding van deze conferentie zullen een aantal zaken beschikbaar gaan komen:
1. Er komt allereerst een overzicht van de expertanalyse over het gebruik van CAM bij bovenste luchtweginfecties.
2. Er wordt een gids en beslisboom (DMT) gemaakt voor artsen over het gebruik van CAM bij bovenste luchtweginfecties.
3. Voor patiënten komt een beslis hulp waarmee zij zelf kunnen bepalen wat het normale ziekteverloop is en wat je zelf kunt doen. Ook zal daar in staan wanneer je wel/niet een arts moet raadplegen.

Het uiteindelijk doel is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van onnodig antibiotica gebruik, door ondersteunende maatregelen te nemen.

juni 2018

Unsound science?

In Simile, de nieuwsbrief van de Faculty of Homeopathy in Londen, stond afgelopen maand een aardig artikel van de dierenarts Geoff Johnson “Homeopathy - unsound science or hundreds of years ahead of its time?”.
In Engeland heerst een verwoede discussie over de vraag of dierenartsen wel homeopathische geneesmiddelen mogen voorschrijven. En de notoire tegenstanders hebben in die discussie de kreet "unsound science" gelanceerd, oftewel "ondeugdelijke wetenschap". In het artikel van Geoff Johnson worden op een prima manier de eigenheden in de homeopathie tegen het licht gehouden van de zich ontwikkelende medische wetenschap. Wat binnen de homeopathie juist vanaf het begin de standaard is begint nu binnen de oncologie door te dringen als meer succesvolle therapie: individualised medicine. Verder begint ook door te dringen dat mentale stress een belangrijke factor kan zijn bij het ontstaan van chronische ziekte: een van de uitgangspunten in de homeopathie voor een juiste middel keuze. En wat te denken van de discussie over vaccinatie in het licht van de grondgedachte van de homeopathie: like treats like. Zo vergelijkt Johnson ook de epigenetica met de homeopathische miasma leer. En tenslotte de veel besproken "vital force" die zich nog niet laat meten in de moderne medische wetenschap, maar waarvan iedereen weet dat het bestaat en dat we ook anders noemen: het stimuleren van het zelfherstellend vermogen.
De uiteindelijke conclusie ligt voor de hand: is er niet eerder sprake van unsound scientists?

 

mei 2018

Leefstijlgeneeskunde heeft de toekomst

Recentelijk heeft een werkgroep van de AVIG een mooi overzichtsartikel geschreven over de positie en mogelijke ontwikkelingen van leefstijlgeneeskunde. Die benadering van de patient geeft weer hoop op het beheersbaar maken van onze gezondheidszorg. In een dergelijke benadering komen o.a. de homeopathie en andere alternatieve behandelingen die het zelfherstel stimuleren goed tot hun recht. Het zal niet alleen onze toenemende kosten voor de zorg beter beheersbaar maken maar geeft ook een enorme verdieping aan inzicht in de plaats die ziekte in onze persoonlijke ontwikkeling inneemt.

maart 2018

KVHN investeert in homeopathische grondstoffen

De patientenvereniging (KVHN) steunt de Remedy Bank in Akersloot. De Remedy Bank is een cooperatie van een grote groep homeopathisch werkende apotheken, zoals ook de Hahnemann apotheek. Dit unieke initiatief is genomen om alle grondstoffen beschikbaar te houden voor de homeopathie.

Artsen die anders denken over vaccins

Onder deze titel verscheen deze week een aangrijpende verklaring van de arst Dan Neides uit Ohio. Bekijk het filmpje en trek uw eigen conclusies. Kan het nog duidelijker? Aan het einde van zijn betoog roept hij op om weer echt geneeskunde te gaan bedrijven en open te staan voor nieuwe inzichten. In Nederland is dit proces gelukkig ook al op gang met de actie: "Ontregel de zorg". Het zal nog wel vele jaren duren voor de macht van het geld gebroken wordt en de echte medische wetenschappers overal vrijuit hun verhaal kunnen doen.

EPI3 studie nog eens onder de aandacht

Van 2006 - 2010 heeft de firma Boiron een uitgebreide studie leten verrichten onder 8500 patienten, met medewerking van ruim 800 artsen. De bedoeling van de studie was om inzicht te krijgen in het effect van een homeopathische behandeling in combinatie met of uitsluitend met reguliere medicatie in de huisartspraktijk. Er zijn slechts een drietal indicatie gebieden bevraagd: angst en depressie, bovenste luchtweg infecties en werkgerelateerde klachten in armen en benen en rug (MSA= muscoloskeletale aandoeningen). Later zijn nav deze studie nog diverse publicaties gevolgd. De uitkomst was dat de homeopathische behandeling in alle gevallen vergelijkbare of licht betere resultaten te zien gaf dan een reguliere behandeling.
De diverse auteurs lieten daarmee zien dat de homeopathie een zinvolle plaats heeft in de dagelijkse praktijk (integrale aanpak). Zeker als het gaat om minder gebruik van risicovolle reguliere medicatie.

februari 2018

Het bewijs dat de wetenschap dogmatisch is geworden

In een veel bekeken verhaal van Rupert Sheldrake voor het TED forum waarin hij laat zien hoezeer sommige wetenschappers hun eigen overtuigingen en aannames als waarheid zien en andersdenkende geen ruimte geven, toont hij aan hoe dogmatisch sommige wetenschappers zijn geworden. Het aardige is nu dat het TED forum heeft besloten, op grond van ernstige bezwaren van een klein aantal wetenschappers, zijn verhaal te verwijderen. Dit toont aan hoezeer zijn uitspraken dus juist zijn. Dat type wetenschapper heeft dus zelf niet door hoezeer hij/zij meer en meer dogmatisch is geworden en zijn authoriteit misbruikt door het TED forum te dwingen zijn verhaal te verwijderen. Wij weten er alles van, kijk maar eens bij de vele korte stukjes over "Homeopathie en wetenschap" die ik in oktober 2017 hier heb opgenomen. Dat dogmatisme tot terreur leidt mag duidelijk zijn. Ik kan dit ook niet anders zien als de zoveelste blijk van de terreur van een minderheid in onze maatschappij, die goede en noodzakelijke ontwikkelingen krampachtig proberen tegen te houden.

Meer films: over skeptici en homeopathie vanuit Zweden

Onlangs is er in diverse talen een kort stukje film verschenen over de rol die skeptici spelen om de homeopathie op alle mogelijek manieren kapot te maken. Enkele jaren geleden (2013) kwam geheel onverwacht steun voor de homeopathie vanuit een regulier denkende wetenschapper: Dr. Robert G. Hahn.
In dit filmpje laat hij duidelijk weten hoe hij denkt over dit type skeptici die hij "dishonest" en onwetenschappelijk noemt.

De film "Just one drop" binnenkort weer te zien

De Amerikaanse film over homeopathie ‘Just one drop’ is binnenkort te zien in Heerhugowaard. Deze film, gemaakt door Laurel Chiten, gaat over de controverse over homeopathie. Op zoek naar de waarheid achter alle negatieve pers laat de film beide kanten zien. Aan de ene kant gebruikers die weten dát het werkt, zowel patiënten als behandelaars, aan de andere kant sceptici die zeggen dat het niet kán werken.

Datum: donderdagavond 22 februari, 19:45 uur
Locatie: Cinecenter, Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Kosten 10,-

Lijkt het je leuk reageer dan snel met een mail naar info@homeopathieheiloo.nl
 

januari 2018

Omgekeerde wereld

Heeft u ook niet het gevoel dat we in een omgekeerde wereld leven? Waarin goede producten zoals hypericum preparaten het predicaat gevaarlijk krijgen en gevaarlijke producten zoals antidepressiva en oncolytica als norm worden gesteld. Dit naar aanleiding van het Radar programma over hypericum preparaten. Daar vertelt een deskundige dat hij onderzocht heeft dat hypericum preparaten de werking van oncolytica tot 50% kan doen afnemen. Dat betekent dat hypericum dus een perfect middel is om na een chemokuur te gebruiken om alle giftige restanten te verwijderen. En de toch al geplaagde patient weer sneller op de been te krijgen.
Overigens heeft niet alleen hypericum deze werking maar bv ook broccoli. Dus dan maar broccoli ook alleen in de apotheek laten verkrijgen, met een sticker "niet gebruiken bij chemokuur"? In het interview over "bijwerking: overlijden" kunt u lezen dat antidepressiva bij lichte en middelmatige depressie niet of nauwelijks werken en alleen maar een gevaarlijke geneesmiddel keuze is met grote risico's. Ook in het Radar programma werd dat duidelijk: een patient vertelde dat zij al langere tijd hypericum gebruikte en toen door haar deskundige een antidepressivum kreeg aanbevolen. En gelijk ging het mis: ze wilde dood. Dat kwam dus niet door hypericum maar door dat antidepressivum. En welke deskundige beveelt nu een antidepressivum aan zonder na te vragen wat de patient gebruikt. Snapt u mijn gevoel van omgekeerde wereld? Een prachtig middel als hypericum dat de lever aanzet om alle lichaamsvreemde stoffen (zoals geneesmiddelen) onschadelijk te maken en de gevoeligheid voor licht verhoogd. Want dat is wat je nodig hebt als je depressief bent, meer licht en weer zin krijgen in bewegen. Wat wij nu geneesmiddelen noemen zijn geen middelen die genezen, maar zijn risicovolle stoffen die iets moeten corrigeren. In de echte wereld zouden geneesmiddelen moeten herstellen en stimuleren. Vandaar mijn blijvend gevoel van omgekeerde wereld.

 

Bijwerking: overlijden

Al eerder hebben we hier gemeld (sept 2017: Luis in de pels van de farmacie) dat de hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin: Dick Bijl in 2017 zijn ontslag heeft genomen. Onlangs werd ik nog eens opmerkzaam gemaakt op een interview dat met hem in maart 2017 is gehouden. De kritiek die hij levert op de farmaceutische industrie en de controle daarop van de overheids organen (EMA, CBG) is niet mals.
Ook de politici krijgen ervan langs die hij gemakzucht verwijt omdat ze onterecht vertrouwen op een al jaren falend controle systeem. Er komen steeds meer nieuwe geneesmiddelen op de markt die in feite nauwelijks verschillen van een placebo maar wel veel gevaarlijke bijwerkingen hebben. In feite zijn de patienten onbewust en ongewild steeds vaker proefkonijn. Bijl stelt dat het in feite gewoon giftige stoffen zijn met een marginaal voordeel tov een placebo. Dit was al bekend van de meeste antidepressiva, maar toch blijven artsen het voorschrijven in gevallen waar dit helemaal niet zinvol is. En je zou willen dat de politiek er wat mee deed. Dat die het niet meer laat gebeuren dat er steeds maar weer nieuwe zinloze risicovolle medicatie op de markt komt. En wat inhoudelijke expertise in de ambtelijke top van het ministerie van VWS zou niet misstaan. Dat patienten overlijden ten gevolge van dit soort medicatie wordt als incidenteel risico meegenomen. Zo ver is het al.
In maart 2016 schreven we hier al over nav het boek (Dodelijke medicijnen) van de econoom Peter Gøtzsche. Hij vergelijkt de huidige werkwijze met maffia praktijken en laat met duidelijke voorbeelden zien hoe het werkt. Volg het geld, was wat hij herhaaldelijk memoreerde. De echte vernieuwingen komen niet uit de farmaceutische industrie, maar uit de publieke sector. Het zou beter zijn al dat geld voor die dure farmaca te stoppen in een nationale geneesmiddel industrie. De vraag is of onze politici voldoende lef hebben deze ideeen over te nemen en ook de niet mis te verstane visie van Dick Bijl ter harte te nemen.

Het taboe van de alternatieve geneeswijzen

Onder deze titel is onlangs een beknopte beschrijving verschenen van het boek "Healing en alternatief genezen" van de cultuurwetenschapper Peter Jan Margy. Hier zijn interessante uitspraken te vinden zoals: “Zij schetsen een heel gepolariseerd beeld. Ze vinden alles wat onbewezen is niet goed. Maar de werkelijkheid is niet zo zwart-wit. In de biomedische wereld is namelijk ook heel veel onbewezen, dat toch wordt toegepast. En het is zeker niet zo dat er zich in de reguliere medische wereld minder ‘ongelukken’ voordoen dan in het alternatieve circuit. De grens tussen alternatieve en reguliere geneeskunde is dus helemaal niet zo makkelijk te trekken.”

Ook de volgende quote laat aan duidelijkheid niets te wensen over: "Maar in Nederland is het nog een enorm taboe. Niet alles hoor: yoga is al heel gewoon, en mindfulness is een businesstool. Maar gezien het enorme belang dat de samenleving eraan hecht, en het onvermogen van de biomedische wereld om alle klachten te behandelen, kun je alternatieve geneeswijzen niet meer ontkennen.”

Kortom een welkome bijdrage voor meer begrip voor integrale geneeskunde in het belang van de patient.
 

Het nieuwe jaar beginnen met een aardige grap


 

 

december 2017

Griepprik steeds meer onder vuur!

Onlangs verscheen een duidelijk kritisch artikel in de volkskrant over de griepprik.
Eindelijk is men zover dat het twijfelachtige voordeel (met name onder 65 plussers) nu onderzocht gaat worden. Uiteraard is de tendens dat het verstandig is gewoon door te gaan met het inenten. Hoe anders was het oordeel over homeopathie, nog geen 2 maanden geleden, uit de mond van dezelfde deskundigen. Lees ook eens wat in nine for news hierover is bekend gemaakt. Nieuw onderzoek liet alleen maar een vermindering van ons immuunsysteem zien na de griepprik.

november 2017

Doe mee aan de enquete van de infolijn AG

Een nieuw initiatief van de informatie lijn voor alternatieve geneeswjzen is om landelijk zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het effect van de behandeling. De gegevens zullen door het Bolk instituut verwerkt worden en in 2018 gepubliceerd. Lees een en ander hier eens na en doe mee. Hoe meer data deste meer zeggingskracht.

Engeland wil veterinairen verplichten allopathisch te werken

De overheersingsdrang van de gevestigde orde neemt ridicule vormen aan. Op 3 november heeft de Royal College of Veterinary Surgeons (RCSV) besloten dat uitsluitende nog allopathisch behandeld mag worden op straffe van vervolging van de eigenaar van de dieren en maatregeken tegen de dierenarts. Hun uitgansgpunt is dat de eigenaar de dieren adequate zorg onthoudt. Ze beseffen niet dat juits dit soort idiote maatregelen juist het tegendeel veroorzaken. Het afdwingen van je (reeds verloren) authoritiet betekent het verlies ervan. U kunt een petitie tekenen tegen deze maatregel. 

oktober 2017

Een groot man is heengegaan

Op 6 oktober is Jan fontijn op 90 jarige leeftijd overleden. Jan Fontijn, apotheker was vele jaren de stuwende kracht voor de homeopathie in Nederland. Hij bouwde de in Zaandam ondergebrachte Herten Apotheek om tot wat we nu kennen als VSM geneesmiddelen bv. Samen met Martje Couwenhoven organiseerden ze de A, B en C cursussen voor de homeopathie. VSM werd steeds professioneler onder zijn leiding en verhuisde in 1980 naar Alkmaar. Vooral zijn manier van leiderschap en zijn innemendheid zijn nog altijd een voorbeeld voor velen. Hij wist als geen ander de medewerkers te stimuleren door zijn grote belangstelling en natuurlijke omgang. Wij behouden onze zeer goede herinneringen aan hem en willen die hierbij graag met u delen.

Wetenschap en Homeopathie (8)

Misbruik van authoriteit, bevooroordeeld en selectief citeren, dat is de conclusie van Dr. Peter Fisher over het EASAC rapport. Peter Fisher is Director Research van het Londens Ziekenhuis voor Integrale Geneeswijzen. Vanaf het begin van publicatie was duidelijk dat het EASAC rapport oud nieuws was in een nieuw bevooroordeeld jasje.

Wetenschap en Homeopathie (7)

De homeopathisch arts Michel van Wassenhoven heeft een aardig interview afgegeven over de wetenschappelijkheid van de homeopathie. Een prima tegenhanger van het EASAC rapport.
Michel doet ook fundamenteel onderzoek met duidelijke resultaten. En dat is wel nieuws!

HPV vaccinatie blijft in opspraak

Schokkend nieuws van een wetenschapper die de feiten over het HPV vaccin durft te noemen.
Niet echt nieuw voor de mensen die zich al jaren in de vaccinatie problematiek verdiepen.Lees nog maar eens de informatie op meerdere critische sites en u zult beseffen hoe lang dit al speelt en hoe onvolkomen het oerconservatieve deel van onze medische wetenschap daarop anticipeert. Het lijkt als maar meer te gaan over belangen, verplichtingen en usurpatie. Terwijl juist het doel van zuivere wetenschap is, op grond van nieuwe inzichten en feiten, zich verder te ontwikkelen.

 

Wetenschap en Homeopathie (6)

Ook de ECH (European Committee of Homeopathy) heeft in een verklaring het rapport van de EASAC duidelijk naar de prullenbak verwezen. Het rapport van de EASAC is op gebrekkig onderzoek gebaseerd. Bovendien blijkt een van de schrijvers van het rapport voorzitter geweest te zijn van een club sceptici, en bepaald dus niet onbevooroordeeld, zoals ze zelf schrijven.

Ineffectieve vaccins maken juist vatbaarder

Er is veel over vaccinatie te doen. De roep om verplichte vaccinatie wordt steeds groter. En zo langzamerhand wordt duidelijk wat het probleem is. Het begint erop te lijken dat een vaccin met een lage effectiviteit de patient eerder vatbaarder maakt dan enigszins beschermt. In plaats van 2x vaccineren wil men nu 3x vaccineren enz. En natuurlijk verplicht. Kassa! Maar geleidelijk wordt uit onderzoek duidelijk dat ipv een beetje effectief een vaccin juist vatbaarder maakt. Dus beter niet vaccineren lijkt de conclusie te worden. Lijkt me een goed onderwerp voor de EASAC cie, eindelijk iets om echt serieus te gaan onderzoeken.

september 2017

Wetenschap en Homeopathie (5)

De Duitse farmaceutische industrie BPI heeft heel duidelijk stelling genomen tegen het rapport van de EASAC. Niet alleen de positie van de EASAC maar ook hun uitspraken worden eenduidig afgewezen als onzorgvuldig en niets nieuws. Naar het oordeel van de BPI is het dus onnodig de wettelijke bestaande regelingen aan te passen.

Wetenschap en Homeopathie (4)

Hier een niet mis te verstane reactie van Yvonne van Stigt die als open brief gepubliceerd is op de website van de KVHN. Geniet van dit hartverwarmende betoog, dat heel goed de vooringenomenheid en de niet echt wetenschappelijke opstelling van de EASAC blootlegt.

Wetenschap en Homeopathie (3)

Ook de ECHAMP (Europese organisatie van fabrikanten die homeopathische en antroposofische geneesmiddelen maken) heeft een statement afgegeven naar aanleiding van het rapport van de EASAC. In dat rapport gaan ze voornamelijk in op de kwalitatieve aspecten van de homeopathica en de registratie van homeopathische geneesmiddelen in Europa. Ze laten duidelijk zien dat de EASAC niet op de hoogte lijkt van de bestaande wettelijke regelingen en eisen die in Europa gesteld worden. Dus ook op dat punt lijkt het EASAC rapport niet echt een serieuze bijdrage te leveren. Toch wil ook de ECHAMP een dialoog aangaan.

Wetenschap en Homeopathie (2)

Inmiddels heeft de AVIG een persbericht afgegeven over het rapport van de EASAC. De conclusie is vergelijkbaar met onze vorige berichtgeving (zie hieronder). Belangrijk is wel dat de AVIG voorstelt om een dialoog aan te gaan met de wetenschappers van de EASAC. Het heeft geen zin om weer een welles nietes spelletje te spelen, maar gewoon objectief te kijken naar de onderzoeks resultaten en daar eerlijke conclusies aan te verbinden. Zoals het de echte wetenschap betaamt zonder vooringenomenheid.
Luister ook eens naar het interview dat Christien Klein, homeopathisch arts en onderzoeker gaf voor radio 1 met als gesprekspartner Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde een van de mede-opstellers van het rapport van de EASAC, namens de KNAW. Makkelijk zal een dialoog niet zijn omdat uit dit interview al blijkt
dat het "een gesloten boek is" voor Jos van der Meer en dat een voorwaarde voor een dialoog lijkt te zijn dat eerst erkend wordt dat als er niets inzit dat het dan ook niet kan werken. Het standpunt lijkt te zijn: geen farmacologisch effect dan ook geen werking, hooguit een placebo effect. En dat was nu net de vraagstelling. Ook geeft Jos van der Meer toe dat er geen nieuw onderzoek is gedaan, maar dat ze gewoon zijn uitgegaan van het bestaande negatieve Australische onderzoek, dat al eerder ondeugdelijk was bevonden.
 

Wetenschap en Homeopathie (1)

Het blijft kennelijk lastig om een echt eerlijk oordeel te vellen over de homeopathie. Opnieuw hebben dit maal wetenschappers van de EASAC gemeend er goed aan te doen de Homeopathie negatief te beoordelen, nu op Europees niveau. Eerder al deden Australische wetenschappers hetzelfde en daarvoor Shang e.a. in Engeland. Al die ongenuanceerde uitspraken zijn keurig weerlegd door deskundigen binnen de homeopathie. Op de site homeopathie.nl worden al die ongenuanceerde beweringen en vooroordelen prima ontzenuwd. Dus ook nu weer oud nieuws in een nieuw jasje!
Vandaar dat ik dit stukje alvast het cijfer 1 heb gegeven. Daar komt uiteraard vervolg op. Ook in de Volkskrant kunt u een en ander nalezen. Andere bladen hebben een wat genuanceerder stuk hierover geplaats.

Luis in de pels van de farmacie

Zaterdag 9 september was er een onthutsende radio uitzending in het VPRO programma Argos. Dick Bijl, arts epidemioloog, en meer dan 20 jaar hoofdredacteur van het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin (een onafhankelijk vakblad voor artsen en apothekers) is uit eigen beweging opgestapt. Een tuchtrechtelijke uitspraak over een van zijn kritische artikelen over het middel Concerta (methylfenidaat, gebruikt bij ADHD) deed hem de das om. Een psychiater had hem aangeklaagd omdat zijn patienten verontrust waren over de kritische informatie in het Geneesmiddelenbulletin en eerdere uitspraken van Dick Bijl. Nu is het juist de taak van het Geneesmiddelenbulletin om kritisch te zijn en is het niet de taak van een tuchtcollege om dat te beoordelen. In dit interview blijkt echter dat al jaren zijn werk door het ministerie van VWS niet bepaald wordt gestimuleerd. En juist het Geneesmiddelenbulletin is door de overheid ingesteld om kritsich te zijn. Hier blijkt eens te meer dat onze overheid twee gezichten heeft en dat vermoed kan worden dat er verdergaande banden zijn met de farmaceutische industrie. Iets wat we allemaal eigenlijk wel weten maar het wordt tijd dit bloot te leggen. We wachten in spanning op zijn boek dat hij aan het schrijven is over deze onverkwikkelijke affaire.

70% van ons voedsel niet echt gezond

Onlangs publiceerde de voedselwaakhond Foodwatch zijn bevindingen over de toename van verpakt voedsel dat sterk industrieel bewerkt is en waar of teveel zout of suiker of/en te weinig vitamines en mineralen inzitten. Voor niemand een verrassing, immers er komen steeds meer initiatieven voor verse en biologische producten ipv verpakt en extreem geconserveerd.
Maar wel zorgelijk dat het zover heeft moeten komen voordat we wakker worden en eindelijk gaan inzien waarom de "beschavings"ziektes zo enorm toenemen. Sidder en huiver.

Samen zijn wij de verandering

Onder deze kop organiseert het Gezondheidscooperatief een informatiemiddag op 16 september a.s.
U kunt zich daarvoor opgeven, het kost 10,-
De insteek is dat het heel anders moet met zorgverzekeringen. Veel meer eigen verantwoordelijkheid n o.a. een eigen gezondheidsrekening en vooral keuzevrijheid.
Je kunt de uitgangspunten op de website vinden. Hier een samenvatting.

Op onze website hebben we uitvoerige informatie opgenomen over de vergoeding van een homeopathische behandeling en/of homeopathische geneesmiddelen.

juli 2017

BIG registratie van homeopathische artsen in gevaar!

Onze overheid wil bij de herregistratie van BIG geregistreerde artsen alleen de uren mee laten tellen die in een reguliere praktijk zijn opgedaan. Dat betekent infeite dat o.a. homeopathische arsten hun BIG registratie zullen verliezen.
Op de site homeopathie.nl kunt u onder nieuws hier meer informatie over vinden,

U kunt deze PETITIE tekenen tot en met maandag 14 september
onder aan de verwijzing op die site door te klikken op het woord Petitie.

Zwitserland besluit om o.a. homeopathie in het basispakket op te nemen

De ECHAMP (Europese organisatie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen) bericht dat Zwitserland na een proefperiode van 5 jaar besloten heeft om per 1 augustus 2017 vier alternatieve geneeswijzen in het basispakket op te nemen. Die 5 jaar waren bedoeld om vast te stellen of deze methoden wetenschappelijk voldoende onderbouwd konden worden. En dat bleek derhalve ruim voldoende voor de homeopathie, antroposofie, chinese kruidengeneeskunde en traditionele fytotherapie. Dit kan als een doorbraak en voorbeeld gezien worden voor de westerse medische wereld. U kunt een en ander ook nalezen in een Duits talige verklaring.

De onterechte angst voor ongevaccineerde kinderen

Er is nog steeds veel te doen rond wel of niet verplicht vaccineren. Recent heeft WanttoKnow een stuk gepubliceerd, dat is overgenomen door Earth Matters, over de gehanteerde argumenten voor deze discussie en het oordeel daarover van een deskundige. Het is de moeite waard dit te lezen en vooral helder zijn de toegevoegde plaatjes met de kernvragen.

juni 2017

Goede zorg is meer dan bewezen zorg

Onder deze titel heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op 19 juni een rapport uitgebracht en dit in Utrecht gepresenteerd. Het is verheugend dat steeds meer medici inzien dat goede zorg niet alleen een kwestie van verstand is maar vooral van hart en ziel. Dat dus niet de knellende regels en de controle daarop centraal gesteld worden maar de patient. Mogelijk dat dit rapport het te pas en onpas schermen met evidenced based behandelen als alleen zaligmakend voortaan weer kan nuanceren. Dat tevens de aan de evidence based gekoppelde vergoeding ook weer genuanceerd beoordeeld gaat worden. Dat biedt kansen voor de complementaire zorg en dus voor de patient die weer centraal komt te staan ipv de regelgeving.

Magistrale bereiding

Onlangs heeft Pieter Derks het begrip magistrale bereiding onder de loupe genomen.
Op zijn bekende wijze weet hij heel goed in deze video de vinger op de pijnlijke plek te leggen.
Dit allemaal naar aanleiding van een artikel van de hoogleraar Huub Schellekens hierover en de vermelding hiervan in de NRC onder de titel: productie goedkope medicijnen door de apotheker dichtbij. Hierin komt aan de orde de waazinnige prijzen die farma bedrijven berekenen voor bv hun medicijnen bij zeldzame ziektes en kanker. Het is goed dat deze tegenbeweging weer op gang komt en de apotheker zijn oorspronkelijke vak van geneesmiddel bereider weer gaat opnemen. Wij doen dat nu al meer dan 17 jaar en ervaren dagelijks hoe blij zowel de patient als voorschrijver is met ons maatwerk.

 

mei 2017

Wel of niet verplicht vaccineren?

De discussie over vaccinaties gaat keihard door. Onlangs heeft de Italiaanse regering de vaccinatie van kinderen verplicht gesteld. Zonder het parlement te raadplegen. Ze gaan zelfs zover dat de ouders van de kinderen die niet gevaccineerd zijn enorme boetes krijgen als de kinderen toch naar school gaan. In Zweden heeft het parlement juist besloten dat verplichte vaccinatie tegen alle internationale regels indruist en onethisch is. Men schermt in Italie met de te lage vaccinatiegraad van onder de 85% bij mazelen. Worden de kinderen nu ziek die niet zijn gevaccineerd of juist ook de kinderen die wel zijn gevaccineerd? Waar is men nu bang voor? Dat de vaccinatie niet werkt? Of dat de burger zelf mag kiezen voor zijn gezondheid? Onafhankelijk onderzoek is geboden, maar kan dat nog wel? Zijn de belangen niet veel te groot inmiddels? Eerlijk duurt ook hier het langst.

april 2017

Dag van de homeopathie in Oostenrijk

Ieder jaar wordt de dag van de homeopathie rond de verjaardag van Hahnemann gevierd in alle betrokken landen. Het is goed kennis te nemen van hoe in Oostenrijk dit onder de aandacht is gebracht. Hieronder de Engelse bijdrage.

JUST ONE DROP

In het kader van de week van de homeopathie (10 april 1755 was de geboortedag van Hahnemann) is het leuk om eens een kijkje te nemen bij wat filmfragmenten van een bijzondere film in wording: "Just one drop". Hoe 1 druppel je leven kan veranderen. Het is de bedoeling dat nog dit jaar de film gereed komt. Bekijk de trailer om een indruk te krijgen.

Redelijk objectieve vermelding homeopathie op een Oostenrijkse gezondheids site

In Oostenrijk wordt op een onafhankelijek site over ziektes en gezondheid ook de complementaire geneeskunde vermeld. En daar is nu ook ruimte gegeven aan een redelijk objectieve vermelding van een aantal aspecten van de homeopathie. Zo kan het dus ook.

maart 2017

The dangers of vaccines

Deze korte you tube film laat u nog eens zien hoe weinig we eigenlijk weten over het werkelijke effect van sommige vaccinaties. Aan het einde van deze documentaire ziet u nog eens heel duidelijk in beeld gebracht dat de teruggang van veel ziektes al ver voor de introductie van het betreffende vaccin was begonnen. In deze documentaire wodt gepleit voor een echte informed consent voor de patient en de ouders. Wilt u meer weten over wel of niet vaccineren ga dan naar de onlangs vernieuwde site Vaccinvrij.
 

Alternatieve geneeskunde en de bewustwording bij politieke partijen / 15 maart

We weten allemaal dat onze huidige reguliere geneeskunde niet altijd een bevredigend antwoord heeft voor onze gezondheidsklachten. En we zien ook dat de alternatieve geneeskunde alleen geaccepteerd wordt als het aan alle reguliere eisen voldoet, ook al zijn die eisen niet zinnig. De grote partijene hebben weinig nieuws te bieden op dit punt, geen enkele gamechanger. Alleen de kleine nieuwe partijen geven in hun programma weer wat veel Nederlanders vinden van onze gezondheidszorg, maar of een stem daarop ons verder zal helpen blijft de vraag. De KVHN heeft een en ander voor u uitgezocht door het ze gewoon te vragen. Zullen we ooit wakker worden?

Wij worden wakker

In dit kader is het goed ook eens naar deze interessante website van de gelijknamige werkgroep te kijken. De filosoof en antropoloog Marcel Messing is een van de auteurs en initiatiefnemers. Er is ook veel aandacht voor vaccinatie en ontstoren.
De moeite waard om te bekijken.

februari 2017

De vele gezichten van ons immuunsysteem

Onder deze titel verscheen het proefschrift van Leo Pruimboom in Groningen. Waarbij op basis van een experiment onder 51 vrijwiligers een aantal parameters gebruikt werden om de mate van gezondheid vast te stellen. Het zal niemand verrassen dat daaruit zonder meer duidelijk wordt dat bewegen en gezond voedsel en natuurlijke stressoren allesoverheersende factoren zijn voor nze gezondheid. Het is fijn te merken dat steeds meer onderzoek ons laat zien wat we allemaal eigenlijk wel weten. In zijn proefschrift heeft Pruimboom het over het selfish immune system (het zelfzuchtig immuunsysteem). De moeite waard om nader te bestuderen!

Nieuwe website speciaal voor de homeopathie

De laatste week van januari is er een geheel nieuwe homeopathie website gelanceerd. De site is geschreven door een redactie van onafhankelijke deskundigen. Je kunt er veel terug vinden over wetenschappelijk onderzoek, wettelijke positie en over de bereiding en werking. Een belangrijk stuk werk dat zowel geschikt is voor patienten als wetenschapsjournalisten. Met name de FAQ zijn handig voor wie vragen heeft over homeopathie.

 

januari 2017

Medicijnloos ziekenhuis / Henk Fransen

In China bestaat het al, een medicijnloos ziekenhuis. De van oorsprong arts maar vooral inspirator en auteur Henk Fransen zou ook in Nedelrand een dergelijk centrum willen starten. Zijn gedachten en werk sluit goed aan bij onze visie op de gezondheidszorg, waar het zelfgenezned vermogen centraal staat. Bekijk zijn video's en raak ook geinspireerd!

december 2016

Van anti-bacteriele zeep kan je juist ziek worden!

De Gezondhedsraad is tot een belangrijk inzicht gekomen. Een inzicht dat ook grote conseqeunties zal hebben voor het gebruik van vele reguliere geneesmiddelen. Want met het bestrijden van ziektekiemen los je weinig op, je doodt namelijk ook de goede bacterien. En dat schaadt op de lange duur meer dan het tijdelijk doden van ongewenste ziektekiemen. Het is nu een kwestie van tijd dat ook het overtollig gebruik van farmaca aangepakt gaat worden. Dat is namelijk ook op de lange duur slechter voor de volksgezondheid dan je te richten op het versterken van het natuurlijke zelfherstellend vermogen. Ziekte wordt nog steeds te veel als de vijand gezien terwijl het in feite lichaamstaal is om te komen tot herstel. Kijk ook eens bij de tips van de arst William Cortvriendt: hoe wordt je 100? Het zou zo maar wel eens een heel mooi 2017 kunnen worden!


Zwitserland neemt de alternatieve geneeskunde op in de basisverzekering

Al in maart dit jaar werd aangekondigd dat Zwitserland van plan was om vanaf 2017 vijf belangrijke alternatieve therapieen waaronder de homeopathie in de basisverzekering op te nemen vanaf 2017. Dit besluit is onlangs genomen. Een wijs besluit dat recht doet aan de wens van de meerderheid van de bevolking.

Zie ook andere meldingen hierover.
 

november 2016

Het mazelen vaccin en enkele onthutsende cijfers

Klik op deze link om wat meer over de achtergronden van het mazelen vaccin te weten te komen. Het gaat om een artikel van Roman Bystrianyk, gedateerd juni 2014. Hij publiceert meer op de site www.vaccinationcouncil.org. Wat hij schrijft over mazelen kan van veel meer ziektes beschreven worden. Vaccinatie is vaak pas begonnen als de ziekte al grotendeels op zijn retour was. En zo wordt onterecht een succes geclaimd dat eerder marginaal is dan cruciaal. Kijk ook eens op de site van de NVKP, daar vindt u veel achtergrond informatie op veel gestelde vragen over vaccinatie. En kijk ook nog eens naar de volgende video die we ook in 2013 op deze site hebben weergegeven en inmiddels meer dan 40.000 keer bekeken is. In het buitenland wordt al veel langer de kat de bel aangebonden, kijk eens op deze site: vaxtruth, en besef hoeveel leed onze kinderen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan in het belang van de niet altijd even oprechte medische wetenschap. Recent is er ook een uitzending geweest van Zorg.nu, over het het HPV vaccin, over oprechte medische wetenschap gesproken: wat een wereldwijde misleiding!

oktober 2016

Homeopathie is veilig, het geloof erin gevaarlijk! 

Recentelijk stond in NRC deze kop, geschreven door de filosoof Maarten Boudry. Hij betoogt dat placebo werking een illusie is en handel in illusies gevaarlijk. Het enige aardige aan dit artikel is de afbeelding van een tabletje onder de naam: "Obecalp".
Het duurt even maar dan zie je dat dit het woord placebo is achterstevoren. Die kende ik toch niet en ik heb al aardig wat op dit terrein gelezen. Dus daarvoor dank. Maar voor een filosoof wiens denken ophoudt bij de kennis dat placebo werking een illusie is toch een misser. Want placebo werking is veel meer, het is in feite niets anders dan ons zelfherstel. Geloven dat een chemisch middel ons geneest is denk ik veel gevaarlijker, want echte geneesmiddelen bestaan niet. Genezen komt van binnen uit. Mogelijk dat daar nog wel een vervolg op komt. Al was het alleen dat homeopathie wetenschappelijk onderzocht is en een aangetoonde werking heeft. Maar dat is kenneljk voor een filosoof dus ook illusie.

september 2016

Benader de niet-reguliere geneeskunde ook serieus

Eind augustus stond er een artikel in TROUW van de wetenschapsfilosoof Kees Hellingman met bovenstaande titel. Aanleiding is de commotie over de sterfgevallen in de Duitse kliniek in Dracht van de alternatieve behandelaar Klauss Ross. Het artikel wijst er terecht op dat een echte wetenschapper juist nieuwsgierig is naar effecten die niet direct verklaard kunnen worden. Hij laat zien hoezeer de VdtK die nieuwsgierigeid mist, en dus de medische wetenschap niet verder helpt.

augustus 2016

Meer dan water

Onder deze titel stond er deze maand in Medisch Dossier (de Nederlandse uitgave van het Britse: What doctors don't tell you) een mooi overzicht van wat er de laatste jaren allemaal onderzocht is op homeopathisch gebied en de nuchtere vaststelling dat homeopathie in veel gevallen een veilige, goedkopere en niet minder effectieve methode is vergeleken met regulier. Een opvallende uitspraak van de aarstcriticus Ernst zou dus wel eens een schot in eigen voet kunnen betekenen: "Laten we één belangrijk grondbeginsel van de gezondheidszorg niet vergeten: het voorzorgsprincipe. Dat verplicht ons om, waar mogelijk, alleen die behandelingen te gebruiken die aantoonbaar meer goed dan kwaad doen."

In mei dit jaar heeft de wetenschappelijke vereniging voor homeopathie in Duitsland, WissHom, ook een degelijk overzicht gepubliceerd van al het beschikbare homeopathisch onderzoek (55 bladzijden) met vergelijkbare conclusies.

Oogkleppen in de medische opleiding

Onlangs stond er een prachtig pleidooi van de vijfde jaars medische student Merel Mol voor hernieuwde wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de rol van de Vereniging tegen de kwakzalverij (VtdK). Met de titel "Tussen evidencebased en kwakzalverij :er is nog zoveel meer" maakt zij heel duidelijk hoe de opleiding tot arts beinvloed wordt door vooringenomen standpunten die in tegenspraak zijn met het zo geprezen wetenschappelijk denken en handelen. Goed dat hier op deze wijze aandacht aan gegeven wordt door Medisch Contact onder het hoofdstuk: Arts in spe.

juni 2016

Fysicus Kronn en zijn onderzoek naar de subtiele energie (vital force) die meer dan 96% van het heelal uitmaakt en de raakvlakken met homeopathie en andere energetische/informatieve geneeswijzen

We verwijzen hier naar een artikel van Jurriaan Kamp met de titel: God laat zich niet in een vacuum persen! 
Kronn heeft meer dan 40 jaar van zijn leven gewijd aan het onderzoeken van die subtiele energie, die ook wel "donkere materie" wordt genoemd, maar die buiten onze directe waarneming valt. Wetenschappelijk krijgt dit onderzoeksterrein nauwelijsk aandacht. Maar ons fysieke bestaan maakt maar 4% van de voor ons meetbare werkelijkheid uit die voor 96% wordt beinvloed door die niet waarneembare energie, de Vital Force. Dat betekent bv dat een reguliere behandeling met een chemische stof ook alleen die 4% maar beinvloedt. Er kan zoveel meer, vooral op het geneeskundige terrein als we ons meer zouden verdiepen in hoe we die 96% niet langer buitensluiten. Yury Kronn is in staat om energetische patronen te ontwikkelen en die uit te testen.
Sommige patronen hebben een behoorlijk breed spectrum en zijn bij veel mensen werkzaam. We richten onze aandacht vooral op dat soort patronen’, aldus Kronn. ‘Maar in de energetische geneeskunde is het niet zo dat elk middel voor iedereen even effectief is. Andere patronen zijn soms heel specifiek en blijken maar bij één persoon werkzaam.’
De verwantschap met de homeopthie is maar al te duidelijk. Dus het zal nog wel even duren voor de wetenschap van zijn inzichten gebruik zal maken. Positief is dat er steeds meer raakvlakken komen die ons werk in de homeopathie ondersteunen en die ons inzicht geven in het werkingsmechanisme.

 

  mei 2016

 Boek van Lex Rutten en Martine Rutten over de wijze en het belang  van onderzoek in de homeopathie

  Deze maand is het boek:"Fundamentals Statistics Clinical Research Homeopathy"
  uitgekomen.
  Een mijlpaal op ons vakgebied. Al meermalen wist Lex Rutten met collegae de vele  
  vooringenomen negatieve publicaties op ons onderzoeks gebied gepast te weerleggen. Met
  dit boek leggen ze een stevig fundament van deskundigheid onder alle eerdere publicaties en
  al het onderzoek dat zeker nog zal volgen van hun hand. Een belangwekkend basis werk dat
  iedere onderzoeker of hij nu voorstander is of tegenstander moet gelezen hebben.

 

 

1 april 2016             

Hahnemann apotheek bestond per 1 april dit jaar 16 jaar

 Ter gelegenheid daarvan heeft een van onze medewerksters een mooie collage gemaakt! Ter
 gelegenheid van de week   van de homeopathie begin april dit jaar hebben we dat ook hier
 gepubliceerd. 

 

 

 

maart 2016

Robert de Niro laat weten dat hij het verband tussen autisme en vaccinatie boven tafel wil hebben

Er wordt stevig aan de poort van het reguliere bolwerk gerammeld. En dat is ook nodig. Er wordt veel te veel onder tafel geschoven. bekijk het arikel in NU en het korte fragment over  de film VAXXED.
 

De 2e kamer heeft nu ook het verhaal van Peter Gøtzsche gehoord

Al in november hebben we bericht over de ideeen van de hoogleraar uit Denemarken die de farmaceutische industrie de waarheid durft te vertellen. De 29e maart mocht hij ook zijn verhaal doen in de 2e kamer die daar mogelijk argumenten kan vinden voor het debat met minister Schippers half april. De farmaceutische industrie is helemaal niet innovatief wat ze steeds claimen en chanteren in feite de politici met absurde prijzen voor hun middelen. Peter Gøtzsche vergelijkt dat met maffia praktijken en laat met duidelijke voorbeelden zien hoe het werkt. Volg het geld, was wat hij herhaaldelijk memoreerde. De echte vernieuwingen komen niet uit de farmaceutische industrie, maar uit de publieke sector. Het zou beter zijn al dat geld voor die dure farmaca te stoppen in een nationale geneesmiddel industrie. De vraag is of onze politici voldoende lef hebben zijn ideeen over te nemen.

Enquete voor patienten die alternatief of complementair zijn behandeld- OPROEP-

Op de website Natuurlijk Gezondplein staat een enquete die u als patient kan invullen. Het is zinvol om daaraan deel te nemen om zoveel mogelijk data ter beschikking te hebben. 

Amerikaans artikel geeft ruimte aan de mogelijke positieve werking van de homeopathie voor de volksgezondheid

Na de berichten over niet beter dan placebo vanuit Australie (zie commentaar) is het interessant te melden dat er ook andere gezichtspunten zijn. Die uiteraard weer zwaar onder vuur worden genomen. Zie de link> Het blijft immers moeilijk om te geloven dat een homeopathische verdunning een werking kan hebben. Als u de moeite zou nemen om in deze rubriek wat terug te gaan in de tijd, dan zult u ervaren dat inzicht in wat nu eigenlijk een placebo effect is, het begin van begrip zou kunnen vormen. Placebo effect en zelfherstel zijn in feite hetzelfde alleen anders benaderd. Elke therapie die het zelfherstel kan bevorderen zal positief voor de volksgezondheid werken.

Een krachtig homeopathisch muzikaal statement (herhaling)

Door het bovenstaande herinerde ik me mede deze aardige verwijzing: Ben je goed op de hoogte van de homeopathie en haar historie, met name in Amerika, dan zal de volgende link je mogelijk weer eens een fijn gevoel van (h)erkenning geven. Ben je geen kenner dan zal je op zijn minst verrast zijn. Een buitengewoon creatieve uiting getiteld the homeo pie, op de muziek van the american pie. Het geeft heel goed aan met schitterende beelden en metaforen hoe ver we afgedreven zijn van wat we ooit als samenleving voor ogen hadden als een ideale medische gezondheidszorg. Met een prachtig refrein! 

februari 2016

Overlijden van Tom van Daal

Op 15 februari is onze collega apotheker Tom van Daal plotseling overleden. Hij heeft met name een aantal grote projecten in onze apotheek mee helpen vorm geven: verhuiizng van de voorpotenties, de certificering en de inrichting van de nieuwe apotheek ruimte beneden. Wij zullen hem node missen. Hij is ook mede auteur van het boek Homeopathica dat op ozne website te vinden is.
 

januari 2016

Hahnemann apotheek extra activiteiten

Halverwege de maand januari heeft de Hahnemann Apotheek bv op de begane grond in ons gezondheidscentrum de voormalige reguliere apotheek ruimte overgenomen. Al een aantal jaar werd deze ruimte alleen gebruikt als afhaalpunt. Nu kunnen de patienten daar ook terecht voor hun homeopathische geneesmiddelen. Met deze uitbreiding kon ook gelijk de voorraad aan ankelvoudigen  (met name van VSM) sterk uitgebreid worden. 

december 2015

Het placebo effect

Op zondag avond 29 november was er een interessante uitzending over het placebo effect te zien. Deze uitzending is niet meer gratis via uitzending gemist te bekijken helaas. Het was een Nederlandse weergave van een eerdere uitzending via de BBC. Op 15 december is er een scriptie (van Marieke Diemeer, Hogeschool Hippocrates in Bloemendaal) over dit onderwerp beschikbaar gekomen, die ik van harte kan aanbevelen. Het sluit goed aan bij het vorige actuele thema waarin de rol van geneesmiddelen heel wat bescheidener wordt, als je weet hoe het echt werkt. Zo ook met het placebo effect dat in feite niets anders is dan ons zelfherstellend vermogen. Wetenschappers verbazen zich omdat ze tot nu toe dachten dat placebo gelijk stond met niet echt of nep. Ieder medisch handelen induceert het placebo effect. In feite is dit ook het effect dat we in de medische zorg maximaal zouden moeten bevorderen. De huidge medische setting en geprotocolleerde werkwijze werkt eerder remmend, dan stimulerend. In haar scriptie beschrijft Marieke Diemeer niet alleen alle aspecten van het placebo effect maar geeft ze vooral aan wat het belang is voor de praktijk. Ze komt in de discussie tot de belangrijke vaststelling dat de beginverergering die we zo goed kennen in de homeopathie ook bij andere therapieen die het zelfherstel stimuleren een belangrijk kenmerk is. Deze scriptie is een echte aanrader die meer inzicht geeft in het werkingsmechanisme van de homeopathie.

 

november 2015

Stop met het voorschrijven van pillen!

Onder deze kop stond 8 november een artikel in Trouw van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche (66). In niet mis te verstane bewoordingen wordt de vloer aangeveegd met de farmaceutische industrie: Geloof geen woord van wat farmaceutische bedrijven je vertellen - niet in hun onderzoek, noch in hun marketing of informatie aan patiënten. Voor ons geen echt nieuws, maar zal minister Schippers nu ook met krachtige maatregelen komen? Ik doe maar een voorstel: 21% BTW op alle reguliere behandelingen vanwege de enorme schade aan mens en milieu!

september 2015

BTW op alternatieve behandelingen was onterecht

Het lijkt erop dat de belastingrechter de per 1 januari 2013 genomen maatregel van onze overheid zal terugdraaien. Dat is goed nieuws voor alle patienten die onterecht 21% BTW moesten betalen over hun alternatieve behandelingen. Dit zou wel eens een enorme ommekeer in het denken over wie verantwoordelijk is voor zijn gezondheid teweeg kunnen brengen. Een overwinning voor de vrije keuze! En een gevoelige slag voor al diegenen die de hegemonie op genezen krampachtig willen vasthouden. lees hier meer over in NRC next.

augustus 2015

Medicijnindustrie verzaakt zijn taak

Onlangs verscheen in de Leeuwarde Courant een discussiestuk van Ella Weggen, medewerkster van de stichting Wemos. Het oorspronkelijke stuk is gepubliceerd op de website van deze stichting.
Een van de opvallendste uitspraken is dat de farmaceutische industrie alleen investeert in de ontwikkeling van medicijnen die de patient niet genezen, maar behandelen, het liefst zo lang mogelijk! Slechts 4% van alle nieuwe geneesmiddeln voegt wat toe volgens het geneesmiddelenbulletin.
De vraag mag gesteld worden of echte geneesmiddelen wel bestaan?

   

juli 2015             

Nieuw logo verplicht in Europa voor alle webshops die geneesmiddelen verkopen

Per 1 juli 2015 is er een nieuw logo geïntroduceerd  om bonafide handelaars te kunnen onderscheiden van de niet-bonafide. Het logo valt behoorlijk op en is dus niet te missen. En dat is precies wat de overheid graag wil. Wij hebben het logo met volledige instemming op onze webshop geplaatst.

 

juni 2015

Onze verziekte gezondheidszorg door de ogen van Koefnoen

Op 28 juni was er een fraaie uitzending van Koefnoen getiteld: de DBC code. Staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een ingewikkeld systeem om per verrichting ook een eenduidige prijsafspraak te hebben. Een systeem met "perverse prikkels". Hilarisch maar helaas erg herkenbaar! 

De heilige graal en de pispaal

Onder deze kop werd ik onlangs geattendeerd op deze tekst bedoeld voor dietisten. Je kunt hem vinden door op deze link te klikken.
De reden dat ik hem hier opneem is dat het met de alternatieve geneeswjzen net zo gaat als in de voedingsleer. Er is veel zogenaamd wetenschappelijke eenzijdige berichtgeving en maar weinigen verstaan de kunst van een genuanceerde afweging. Veel plezier met het lezen.

april 2015

Nieuwe publicatie van Lex Rutten en Erik Stolper

Het is Lex Rutten en Erik Stolper weer gelukt om in een gezaghebbend tijdschrift als "The European Journal of Internal Medicine" hun bijdrage weer te geven over het wel of niet werkzaam zijn van de homeopathie en de CAM. Zij komen in deze ingezonden brief tot een mooie kernachtige samenvatting:

of het wetenschappelijk onderzoek kan niet worden vertrouwd,

of homeopathie werkt wel degelijk, maar dan volgens een nog niet bekend mechanisme.

Zij weten als geen ander met stevige argumenten dit soort uitspraken uitstekend te formuleren en scherp neer te zetten. Zal het dan ooit kunnen gebeuren dat de medische wetenschap zich verder durft te ontwikkelen en over haar zelf geformuleerde grenzen durft te kijken? Kijk ook eens op de website van dokter Rutten naar zijn toelichting.

We houden u op de hoogte.

Hahnemann Apotheek bestaat 15 jaar

Op 1 april 2015 bestond de Hahnemann Apotheek precies 15 jaar. Op 10 april is het precies 260 jaar geleden dat Hahnemann is geboren. Ter gelegenheid van deze jubilea hebben we een boek samengesteld waarin het homeopathisch geneesmiddel vanaf zijn begindagen tot heden centraal staat. Ga naar de home page en klik op het voor die gelegenheid ontworpen jubileum logo.

januari 2015

Nieuw inzicht in de werking van verschillende potenties

Vorig jaar is het boek "About potencies" verschenen van de homeopathisch arts Margriet Plouvier-Suijs. In dit boek wordt, vanuit een jarenlange ervaring, inzicht gegeven in het gebruik van de verschillende potenties, zowel D, C, als LM potenties van laag tot hoog. Recent is een boekrecensie verschenen van dit boek van de hand van collega Ruud Swagemakers. Zeer de moeite waard voor alle collegae, vandaar dat we dit in deze rubriek aandacht willen geven.

december 2014

Nieuwe homeopathielijn een succes

Sinds de lancering van de nieuwe homeopathielijn door de homeopathische patiëntenvereniging KVHN wordt er veelvuldig gebeld door patiënten met vragen over homeopathie. De homeopathielijn (0900 400 20 50) is een initiatief van de KVHN, waar patiënten aan ervaren homeopathen hun vragen kunnen stellen.
De homeopathielijn is van ma t/m vr bereikbaar van 18.00-22.00u. Het is niet gratis, het kost 40 eurocent per minuut. De eerste resultaten laten zien dat er een duidelijke behoefte aan extra informatie is.
Wij zullen als apotheek ook onze bellers op deze mogelijkheid wijzen!

oktober 2014

Anti kwakzalvers prijs weer uitgereikt (meester kackadoris prijs) dit keer aan het instituut ZonMW.

Het is altijd interessant om te lezen welke instellingen nu weer genomineerd zijn voor de Kackadoris prijs. Altijd leerzaam omdat dit vaak instellingen bereft die voor hun mening durven uitkomen en niet klakkeloos de zogenaamde officiele reguliere denkwijze volgt. Dit keer moest het instituut ZonMW (zie hieronder in april 2014) eraan geloven. Het was niet de eerste keer dat ZonMW de prijs kreeg, ook in 2006 waren ze de "gelukkige" winnaars. Pauline Meurs, de voorzitster van ZonMW (en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, bestuurskunde van de gezondheidszorg) heeft de prijs geweigerd omdat zo stelt zij: " Er is geen open discussie met de VtdK mogeijk". Wetenschapsjournalist Hulspas geeft de VtdK een koekje van eigen deeg. Het is een kwestie van tijd en dan zal ook een haatzaaiende vereniging als de VtdK verboden worden. Wie een kuil graaft voor een ander..............

Nieuwe reguliere geneesmiddelen voegen weinig tot niets toe

De meeste nieuwe geneesmiddelen op de Nederlandse, Duitse en Franse markt voegen weinig tot niets toe. Nieuwe medicijnen zijn vaak niet beter voor de gezondheid dan hun voorganger, en soms zelfs schadelijk. Dat stelt op 1 oktober de Stichting Wemos, die zich inzet voor het recht op gezondheid wereldwijd, onder meer op basis van cijfers van het Geneesmiddelenbulletin.

september 2014

21% BTW op alternatieve geneeswijzen te handhaven?

Op 24 september stond er een kort bericht in Medisch contact over de rechtzaak die een arts/acupuncturist tegen de belastingdienst had aangespannen. De rechter kwam tot de uitspraak dat de opgelegde aanslag van 21% BTW niet terecht was. Het gaat om een BIG geregistreerde arts die een specialisatie uitvoert en daarvoor zou, net als voor alle andere medisch behandelingen, BTW vrijstelling moeten gelden. Sinds 1 januari 2013 geldt deze 21% BTW plicht voor alternatief werkende artsen. Citaat  "Volgens de rechter zijn artsen die zorg verlenen op basis van een aanvullende opleiding die niet BIG-gereguleerd is, maar wel in het verlengde ligt en een evidente verdieping vormt op de initiële BIG-opleiding, voor die zorg vrijgesteld van omzetbelasting. Het wachten is nu of de belastingdienst zich bij deze uitspraak neerlegt of in hoger beroep gaat.
Inmiddels is op 10 oktober duidelijk geworden dat de belastingdienst in hoger beroep gaat. De strijd gaat dus verder.

Ebola epidemie en PC middel

Naar aanleiding van een stuk in de volkskrant over het werk van de ARHF stichting van homeopathisch arts Harry van der Zee is ook het TV programma Hart van Nederland op dit nieuws feit gedoken. Daar komt maar heel kort Harry van der Zee aan het woord en verder zien we volop de stereotype reactie van de Vereniging ter bestrijding van de kwakzalverij (VtdK) bij monde van voormalig voorzitter en gynaecoloog Renckens. Omdat er veel vertrouwen is opgebouwd inmiddels met de PC middelen in verschillende landen in Afrika, heeft men daar gevraagd ook tegen de ebola epidemie een PC middel te maken. Er zijn nog geen resultaten gemeld, maar nu al springt de pers er, gestuurd door de VtdK, bovenop en noemt dit misdadig en onethisch. De PC middelen worden gratis verstrekt, dus dat kan niet het probleem zijn. Het is lastig voor buitenstaanders te begrijpen dat deze middelen al bijna 10 jaar vele patienten met malaria en aids geholpen hebben. De homeopathie heeft al meer dan 200 jaar ervaring met vele epidemieen. Het is jammer dat de strijd weer oplaait van voor en tegenstanders, terwijl we elkaar juist zo hard nodig hebben. De homeopathie werkt via de versterking van het eigen afweersysteem en regulier bestrijdt het dodelijke mircro-organisme. In Cuba bleek de homeopathische benadering bij de helft van de bevolking niet alleen medisch maar ook financieel een groot succes tegen de ziekte van Weil. Ook al is het niet direct begrijpelijk hoe de PC middelen werken, dit vereist nog het nodige onderzoek, het resultaat is er. Het zou triest zijn als ook dat al niet meer telt.

juli 2014


Placebo en homeopathie

In de locale krant heeft in juli een aardige kolom van de huisarts Jos van Bemmel gestaan. Hij schrijft regelmatig critische stukjes en heeft ooit in 2012 de griepprik bij ouderen vergeleken met homeopathie. In dit stukje laat hij weer eens goed zien hoe weinig overtuigend de reguliere geneesmiddelen in een aantal gevallen zijn. Hij kan het niet laten daar ook weer de homeopathie zuchtend bij te betrekken: Zolang de werking van veel “echte” medicijnen met hun navenante bijwerkingen het maar net aan wint van “neppillen”, zal er behoefte zijn aan genezing door placebo’s en dus aan homeopathie.

 

april 2014


Homeopathisch arts Jan Scholten geridderd

Op 25 april was de uitreiking in Utrecht. De kentering in het denken over complementaire en alternatieve geneeskunde zet zich duidelijk door. Na het rapport van ZonMw is dit de tweede echte doorbraak in het denken in Nederland. Het geeft de burger moed dat onze koning en een locale overheid het aandurft om ook op een door de regering officieel niet erkend terrein een dergelijke belangrijke onderscheiding toe te kennen. Het is een welverdiende onderscheiding voor het vele baanbrekende werk dat Jan Scholten heeft verricht voor de homeopathie. Voor meer informatie over zijn werk en zijn boeken zie zijn website.

 

Rapport van ZonMw een eerste doorbraak in het denken

Op 9 april is het rapport over het nieuwe initiatief op het gebied van complementaire zorg van het officiele overheidsinstituut ZonMw gepubliceerd.
Het gaat vooral om het kaf van het koren te scheiden is een van de uitspraken. Maar zelfs dat mag niet van de antikwakkers. Net zo min als je kan bewijzen dat reguliere zorg altijd even effectief is kan je dat voor complementaire zorg. Wel kan je de kennis rond complementaire zorg verdiepen en daardoor met kennis van zaken patienten verder helpen. Het louter bestrijden van ziekte met wat we nog steeds "geneesmiddelen" noemen, heeft tot nu toe ook de patient maar gedeeltelijk verder geholpen.
Onze gezondheidszorg wordt alsmaar duurder maar we worden niet alsmaar beter. Een van de samenstellers van het rapport kon het niet beter verwoorden:"Het zou een schande zijn als we zorg die werkt, de patiënt onthouden", zegt de Rotterdamse hoogleraar chirurgie Hans Jeekel, betrokken bij het rapport.

maart 2014

Minder dan 50% van alle reguliere behandelingen is evidence based

Eindelijk geven een deel van artsen en specialisten het nu ook zelf toe (Volkskrant zaterdag 22 februari). Maar de helft van hun behandelingen is Evidence based. Dat wisten we natuurlijk al lang maar onze minister bleef maar volhouden hoe geweldig wetenschappelijk de reguliere geneeskunde is. Dat het percentage nog veel lager is dan die 50% laten we maar even in het midden. Nu kunnen we eindelijk weer verder praten. Een uitstekende brief hierover is onlangs door het PPCG aan de minster gestuurd. Het wordt tijd dat de tweedeling in de zorg wordt opgeheven en dat het belang van de patient weer voorop komt te staan. Met als bijkomend voordeel dat de zorg daarmee stukken goedkoper wordt.

februari 2014

Volgens het CBS zijn de alternatieve behandelaars tussen 2010 en 2012 met een dikke 8 beoordeeld

Onlangs werd ik geattendeerd op deze link die ik u niet wil onthouden. Ruim 1 miljoen Nederlanders maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen. 22% daarvan bezoekt een homeopathie deskundige.

Een krachtig homeopathisch muzikaal statement 

Ben je goed op de hoogte van de homeopathie en haar historie, met name in Amerika, dan zal de volgende link je mogelijk weer eens een fijn gevoel van (h)erkenning geven, na alle ontmoedigende overheidsderegulatie in ons land. Ben je geen kenner dan zal je op zijn minst aangenaam verrast zijn. Een buitengewoon fraaie creatieve uiting die naar meer smaakt. Getiteld the homeo pie, op de muziek van the american pie. Het geeft niet alleen een goed gevoel maar geeft ook heel goed aan met schitterende beelden en metaforen hoe ver we afgedreven zijn van wat we ooit als samenleving voor ogen hadden als een ideale medische gezondheidszorg. Met een prachtig refrein!  Hoop dat u er net zo van geniet als ik.

Martin Dicke

januari 2014


Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

In een opmerkelijk onderzoek vorig jaar, dat op verzoek van het British medical journal is gedaan onder 3000 meest gebruikte reguliere farmaca, laat zien dat nog geen 12% van deze middelen positief werkt en dat de rest op zijn minst dubieus is en bovendien soms gevaarlijk. Hoewel er niets nieuws in staat blijft het toch schokkend dat deze praktijken van de farmaceutische industre nog altijd doorgaan. Wel leuk is dat het begrip kwakzalverij in feite meer past bij regulier dan aternatief. En als u dat niet zou schokken kijk dan eens naar onderstaand bericht. Het zal lang duren maar eens komen we er achter hoe we gemanipuleerd worden en misleid en niet beschermd worden door onze overheid, integendeel.

Het onthutsende verhaal over de mogelijk volgende stap in het vaccinatie experiment van onze overheid

Hoewel de video die hier bekeken kan worden van 15 december vorig jaar is, is het van het grootste belang hier kennis van te nemen. Het is een 3 uur durend verhaal waar de volgende mensen hun visie geven: Hans Moolenburgh (arts en vooral bekend omdat hij de fluoridering van het drinkwater heeft weten te voorkomen), Desirée Röver (onderzoeksjournalist) en Door Frankema (ervaringsdeskundige), onder de inspirerende leiding van John Consemulder (neuropsycholoog). We moeten u wel waarschuwen dat deze kennis en inzichten uw kijk op het leven wel eens grondig zouden kunnen veranderen. Laat het u dochters en zonen bekijken alvorens ze aan kinderen beginnen. Sidder en huiver!

december 2013


PPCG doet van zich horen middels een brief aan de tweede kamer over het antibiotica gebruik

De Stichting Patienten Platform Complementaire Gezondheidszorg onder voorzitterschap van Dr. Seldenrijk laat i.s.m. de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde) de tweede kamer in een brief weten dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor verminderd antibiotica gebruik. Niet alleen humaan maar zeker ook veterinair. U kunt hier de brief lezen en uw eigen oordeel vormen. In afwachting van enige reactie waarvan we u graag weer op de hoogte houden.

november 2013

Enkele zorgverzekeraars doen de alternatieve zorg uit hun aanvullende pakket.

Interpolis wil alles glashelder. Nu dat doen ze o.a. door alternatieve geneeskunde niet meer te vergoeden vanaf 2014. CZ gaat ook op die tour. Je kan er meer over lezen op de site van de IOCOB. Zie ook op onze site onder vergoeding.
Voor deze verzekeraars valt dit allemaal onder het hoofdstuk betaalbaar risico. Dat zegt iets over de kosten structuur in de alternatieve sector en is tegelijk een waarde oordeel. Die totaal andere kostenstructuur in de alternatieve sector en de enorme veiligheid zou toch iemand de ogen eens moeten openen. Tot nu toe lijkt Menzis de enige reguliere verzekeraar met een iets langere termijn visie.
In dat verband is het goed een nieuw initiatief te noemen: de gezondheidsverzekering. Niet uitgaan van ziekte als kostenpost maar van hoe je kan kiezen voor je eigen gezondheid.
Hun zienswijze is verfrissend en is het bestuderen waard. Ze zijn nog niet van start gegaan, maar als er 50.000 mensen hiervoor zouden kiezen dan kan een dergelijk venieuwend inititaief van de grond komen. Dit past goed in het nieuwe denken "met elkaar en keuzevrijheid". In deze tijd van overheidsrepressie de strohalmen voor onze toekomst. Het zou mooi zijn als een bestaande zorgverzekerimg dit initiatief zou onderstenen.

oktober 2013


Uitspraak kortgeding over de 21% BTW en vervolg

Helaas moeten we hier melden dat de rechter de eis in kort geding op 2 oktober heeft afgewezen. Inmiddels is besloten hiertegen in beroep te gaan. Er was niet door de rechter ingegaan op de argumenten, maar alleen beoordeeld of de eis ontvankelijk was. En de beroepsgroepen AVIG en NAAV werden niet gezien als belanghebbenden. Om hun recht te halen zouden alle artsen individueel hun gelijk moeten halen. Dit zal nu dus eerst betwist worden. Wordt vervolgd.

18 september 2013
Op woensdag 18 september heeft het kortgeding plaats gevonden tegen de staat over de BTW kwestie voor CAM artsen. De uitspraak is op 2 oktober om 10.00u.

U gelooft het misschien niet maar het is echt waar dat CAM artsen (dat zijn complementair werkende artsen, zoals o.a. artsen voor homeopathie, acupunctuur en o.a. manuele therapie) de staat moeten aanklagen om voor elkaar te krijgen dat ze gelijk behandeld willen worden als andere artsen. De omgekeerde wereld. In plaats dat onze overheid voor veilige en effectieve aanvullende behandelingen kiest voor haar burgers en die behandelingen bevordert in het belang van de volksgezondheid, neemt de overheid bij voortduring maatregelen om dit min of meer te boycotten. Het zou net zo moeten zijn als met groene stroom en alternatieve energie: veiliger, schoner en kostenbesparend. Wilt u hier meer over weten dan kunt u hier het persbericht inzien. Ook via de radio is er al aandacht geweest voor deze problematiek: Marcel Dekker in gesprek met de arsten Jeroen van Berckel Smit en Wim Verest. Leerzaam is ook om het ongenuanceerde commentaar van de Vereniging tegen de kwakzalverij te lezen. Een meer op de feiten gebaseerd verhaal van de situatie kunt u beluisteren in BNR nieuwsradio in een interview van Paul van Lint met de voorzitter van de AVIG Dhr. Wim Verest. Wij houden u op de hoogte.

16 september 2013
De vijfde petitie komt via een initiatief in Duitsland. Ook daar is men zich bewust geworden van de beperking voor onze keuzevrijheid op het gebied van de natuurlijke gezondheidszorg.

Klik hier voor de in het Duits gestelde petitie die onze hulp vraagt om 1.000.000 handtekeningen te verzamelen! Dit kan een krachtig signaal worden.
Het idiote is dat onze overheid wel makkelijk beperkende maatregelen neemt voor natuurlijek producten als het om onze gezondheid gaat maar het volkomen laat afweten als het om gevaarlijke gifstoffen gaat op groenten en fruit. Dit twee sporen beleid: beschermen van de grote industrie en het inperken van onze vrije keuze, is kenmerkend voor het huidige ongezonde politieke klimaat. Bekijk de recente uitzending van Tros Radar en overweeg dan nog eens het tekenen van dit soort absoluut noodzakelijke petities. Het zijn dezelfde Europese organisaties zoals de EFSA die hierover moeten beslissen en deze dubbele moraal zo duidelijk laten zien.

24 april 2013
Overhandiging van de petitie tav de vermelding van de indicatie op homeopathica

De ontwikkelingen gaan erg snel. Namens alle 57.000 ondertekenaars is op 24 april de petitie aan de commissie van de tweede kamer overhandigd.
Het heeft de zeer noodzakelijke aandacht gekregen, het wachten is nu op de vragen die binnen de tweede kamer gesteld gaan worden hierover.
Hier een filmpje dat de overhandiging laat zien.

28 maart 2013
De ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels is er een stichting opgericht voor het behoud van de vrije keuze.

Deze stichting kunt u vinden op het internet. In eerste instantie gaat het nu om de mogelijkheid om op zelfzorg homeopathica te kunnen vermelden waar het voor dient. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Het kunnen nemen van vrije keuze's met name voor je eigen gezondheid is van wezenlijk belang voor het herstel. Het ontnemen van een eigen keuze maakt ziek en afhankelijk. Kijk maar om ons heen. Door de toenemende regelzucht van locale en landelijke overheden worden we meer en meer in onze keuze's beperkt. Het aanprijzen van gezond voedsel wordt beboet door de NVWA met meer dan 30.000 euro per overtreding. Het vermelden van een indicatie op een homeopathisch geneesmiddel is strafbaar tot een maximum van 440.000 euro. Wie verzint zulke regels? Een overheid zou juist de creativiteit en ondernemerszin van haar burgers moeten bevorderen. Ziekenhuizen zijn broedplaatsen van de meest gevaarlijke bacterien. Het is de plek die een ieder die ziek is zou moeten vermijden en al lang geen veilige haven meer.

In dat licht is het ontnemen van een eigen keuze voor je gezondheid des te schrijnender. Hieronder wordt al toegelicht dat je je eigen behandelaar niet eens mag kiezen. Hier gaat het ook nog om de keuze van de therapie. Een dergelijk beperkend systeem heeft zijn langste tijd gehad. Het ontstaan van nieuwe bewegingen, gericht op de eigen verantwoordelijkheid, is goed te begrijpen en ook noodzakelijk. Het zal even duren maar zelfs in de politiek zal het hart samen met het verstand het hopenlijk ooit winnen van het korte termijn opportunisme.

Martin Dicke

 

20 maart 2013
 Het lijkt niet op te houden. De democratie is allang voorbij. De usurpatie van onze overheid kent geen grenzen.
 Momenteel behandelt de Tweede Kamer een voorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan te passen. Het is niet zomaar een aanpassing. De vrije keuze van een zorgverlener is een mensenrecht. En deze aanpassing van de wet zorgt ervoor dat patiënten geen vrije keuze van behandelaar meer hebben in de basisverzekering." Door de aanpassing van de wet krijgen zorgverzekeraars de mogelijkheid om patiënten geen vergoeding te betalen als zij kiezen voor een zorgverlener die geen afspraken heeft met de zorgverzekeraar.

Dit kabinet heeft aangegeven in het regeerakkoord dat zij het artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet wil schrappen. In de basisverzekering is er dan geen restitutiepolis meer. Hierdoor komt de keuze voor zorgaanbieder volledig bij de zorgverzekeraar te liggen. Patiënten kiezen hun zorgverlener in de eerste lijn juist op basis van vertrouwen en nabijheid. Ik hoop dat U die keuzevrijheid wilt behouden. Artikel 13 van de ZvW heeft niet alleen invloed op uw tandartskeuzevrijheid maar ook op uw keuze voor huisarts, fysiotherapeut, apotheek of ziekenhuis.


Daarom roepen wij maar weer eens iedereen op om de petitie (pdf) te tekenen en duidelijk te maken dat zij voor keuzevrijheid in de zorg zijn.
Wilt u hier aan meewerken? Dan kunt u online de petitie ondertekenen.
  

De verontwaardiging is groot onder de gebruikers 

14 maart 2013

Hier een aardige link met voor en tegenstanders

Spontane brief van een verontruste gebruiker van homeopathische geneesmiddelen

21 februari 2013

Hier de link naar een recente brief die goed de gevoelens weergeeft van onmacht en onbegrip

Regelgeving ter bestrijding van natuurlijke oplossingen

Onderteken de petitie: handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers

januari 2013

Op 14 december 2012 verliep de deadline voor het toestaan van informatieverstrekking over de werking van voedingssuplementen binnen de grenzen van de KOAG/KAG. Na die datum wordt iedere informatie over de werking gezien als reclame en stevig beboet door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dat dit veel te ver gaat blijkt wel uit de diverse berichten hierover. Slechts een beperkt aantal claims zijn wel toegestaan en worden "wetenschappelijk bewezen" geacht.

Je zou zeggen dat lijkt rechtvaardig. Immers je moet alleen maar wat moeite doen om een claim langs een Europese commissie van deskundigen te krijgen.
Maar we hebben al langer hier in Nederland bv een vergelijkbare situatie met de homeopathica. Daar mogen nu ook geen claims meer op de producten staan. En wil je toch een claim op je product voeren dan moet je voldoende klinisch onderzoek laten zien waarin die claim kan worden aangetoond.
In de praktijk betekent dat vele jaren werk en enorme kosten, dat lukt alleen als een product een dermate grote omzet heeft dat dit rendabel is. En dat geldt maar voor een zeer klein aantal producten in de homeopathie. Dus het gevolg is dat meer dan 90% geleidelijk van de markt zal verdwijnen. Dat is ingegaan 1 oktober 2012 voor de homeopathica en nu pal daarop per 14 december voor de voedingssupplementen. Een geweldige stap achteruit voor natuurlijke producten!

Voorheen was er nog de ontsnapping om een product dan niet homeopathisch te maken maar er een voedingssupplement of een "waar" van te maken. Dat is nu dus ook van de baan sinds 14 december 2012. Vanuit de overheid gezien: keurig geregeld dus. Maar voor wie? is de vraag. In ieder geval niet voor de consument, die wordt een veilig alternatief ontnomen. Een veel gehoord argument is dat daarmee de misleiding van het publiek wordt voorkomen met onbewezen claims. Maar dat publiek wordt al jaren misleid met zogenaamde bewezen claims van reguliere geneesmiddelen bv. Steeds meer wordt bekend dat er jarenlang geknoeid is met regulier farmaceutsich onderzoek. De belangen zijn immers enorm en voor veel geld zijn sommige wetenschappers bereid de waarheid geweld aan te doen. Dus misleiding alom door diezelfde overheid, niet altijd bewust maar wel degelijk officieel gesanctioneerde misleiding. En niet voor veilige producten maar voor levensgevaarlijke geneesmiddelen, die in enkele gevallen van de markt gehaald moeten worden vanwege teveel dodelijke slachtoffers. Niets van een dergelijk risico is er aan de hand met natuurlijke producten zoals de meeste voedingssupplementen en homeopathica.

Door de nieuwe, veel te stricte regelgeving, komt de vrijheid van meningsuiting in het geding. Er is best wat voor te zeggen dat harde claims goed onderbouwd moeten worden, zeker als het om producten gaat die dagelijks geconsumeerd worden door grote groepen in de bevolking. Maar er zou niets op tegen moeten zijn dat er allerlei producten kleinschalig in de markt gezet kunnen worden die inspelen op een behoefte naar een zo natuurlijk mogelijke gezondheidszorg. Dus er moet opstaan wat erin zit en liefst hoe het tot stand is gekomen en ook wat de vermeende werking is. Of er moet verwezen kunnen worden naar gedaan onderzoek of ervarings feiten. Dat is bepaald niet misleidend, integendeel. 

Het moet niet langer gaan over alles wat niet mag, maar vooral over wat wel mag en in plaats van een VWA die alleen maar beboet zou er een instantie moeten zijn die dit soort natuurlijke producten bevordert en de ondernemers helpt bij het verantwoord in de markt zetten. Dat zou getuigen van visie op de volksgezondheid en de gezondheid van de consument alleen maar stimuleren. Met de huidige regelgeving wordt dit alleen maar bestraft en de kop ingedrukt.

Kies voor uw keuzevrijheid en een nieuw elan om de maatschappij echt te verbeteren. Teken als bescheiden stapje deze petitie. Wie weet is de politiek ook tot positieve en creatieve regelgeving te bewegen. Dat zou werkelijk uniek zijn.

Martin Dicke

PS Dit is in korte tijd al de derde petitie die we op onze website zetten: in juni de petitie over de homeopathie die al meer dan 49.000 handtekeningen heeft opgeleverd en in augustus die over de BTW voor CAM artsen die meer dan 19.000 handtekeningen heeft opgeleverd tot nu toe en dan deze over de voedingssupplementen die nu staat op bijna 15.000 handtekeningen.

 

Detoxificatie op homeopathische grondslag

september 2012

Ter gelegenheid van ons 12,5 jarig bestaan op 1 oktober dit jaar hebben we gemeend dat het goed is ook eens terug te kijken naar wat we met elkaar bereikt hebben. Uiteraard zullen we ook vooruit kijken wat we nog allemaal willen bereiken, maar dat vindt u in ons 5 jaren plan dat we ook op onze website gepubliceerd hebben onder de naam Kwaliteitsjaarplan. Bij het terugkijken stuitte ik op mijn oude scriptie uit 1977 die al twee keer begin dit jaar was opgevraagd. Dat kan geen toeval zijn. Voor mij begon met die scriptie mijn werkzame leven in de homeopathie. De titel sluit tegenwoordig goed aan bij het steeds meer toepassen van het ontstoren/ontgiften de laatste tijd, geinitieerd door de CEASE groep. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat die oude scriptie gedigitaliseerd nu weer beschikbaar is op onze website. Hoop dat u het kunt waarderen.

Martin Dicke

 

BTW vrijstelling voor alternatieve artsen op de schop

Klik op deze link als u het niet eens bent met de BTW plannen van onze demissionaire regering en doe mee met de petitie

augustus 2012

Het plan van onze regering om BTW te heffen bij alternatieve artsen is in 2009 al eens van stal gehaald en wordt nu weer opgevoerd om per 2013 in te voeren.

In 2009 kwam het plan er niet door. Het is immers nogal vreemd dat er wel BTW vrijstelling voor reguliere behandeling is en niet voor een alternatieve behandeling. Daarmee wordt impliciet de vooronderstelling gemaakt dat een alternatieve behandeling geen noodzaak is maar een soort luxe. Het gaat immers niet om 6% BTW maar om 21% BTW heffing. Zelfs advocaten en notarissen hebben BTW vrijstelling.

Deze keuze maakt weer eens duidelijk dat de politiek geen flauw benul heeft wat er eigenlijk aan de hand is met onze gezondheidszorg. Nog steeds is er een soort grenzeloos vertrouwen in de mogelijkheden van de reguliere zorg. Een zorg die alleen maar duurder wordt maar niet beter. Vergelijkend kosten onderzoek van de hoogleraar Peter Kooreman en Erik Baars maakte al duidelijk dat de alternatieve zorg minstens 15% goedkoper is met een langere levernsverwachting en tevredenheid van de patient. Het bijhouden van ontwikkelingen is kennelijk niet het sterkste punt van onze politici. Nee dan hard roepen dat geneesmiddelen die werken altijd vergoed moeten worden, wat ze ook kosten. Demissionair minister Schippers raakt zeker een juiste snaar maar ze beseft niet dat er vele alternatieven zijn die veel goekoper zijn maar domweg niet geaccepteerd worden binnen het medisch establishment.

De geprotocolleerde reguliere zorg verstart met de dag en het echte inzicht in ziekte en herstel wordt eerder minder dan meer. De patient weet dat allang maar wanneer worden de politici en reguliere arsten wakker? Ik denk dat ze pas wakker worden als ze echt naar de cijfers gaan kijken van hun behandelingen nu tov van bv 10 jaar terug. En is onze levernsverwachting echt gestegen? of is onze eindleeftijd alleen gerekt? Gelukkig begint hier en daar de discussie over noodzaak van behandeling de kop op te steken. Laat de patient dat nu maar zelf uitmaken. Maar om te voorkomen dt hij dan liever alternatief behandelt wil worden, eerst de alternatieve kosten met 21% opvoeren want ze waren toch al 15% goedkoper.

Dat moet ongeveer de gedachte geweest zijn. U kunt daar het nodige aan doen door vooral niet te stemmen op die partijen die alleen maar willen behouden en niet bereid zijn kritisch te kijken naar wat we nu eigenlijk presteren. U kunt alvast hier een petitie ondertekenen die natuurlijk weinig zal uithalen maar helemaal niets doen tegen zoveel onbenul is ook geen optie. Klik op deze link en vul de petite in, als u het ermee eens bent dat BTW alleen op alternatieve behandeling oneerlijk is. Hopende op betere tijden en meer wijsheid.

Homeopathische zelfmedicatie geneesmiddelen in de tang

juni 2012

Als u een petitie wilt tekenen over deze kwestie klik dan hier!

Ooit heeft iemand geroepen: "gelijke monniken gelijke kappen!"

Dat was waarschijnlijk iemand uit de reguliere hoek die het niet eerlijk vond dat er sinds 1 juni 2002 zo maar homeopathische zelfmedicatie geneesmiddelen op de markt mochten blijven met registratie en mét een indicatie maar zonder het nodige dubbel blinde klinische onderzoek naar de werking. Dat vond men oneerlijk. Weliswaar bood de Europese regeling deze mogelijkheid maar men voelde zich kennelijk toch ongelijk behandeld. VSM geneesmiddelen won terzelfder tijd, tot overmaat van ramp, de eerste rechtszaak tegen het College ter beoordeling van geneesmiddelen (over de door dit CBG ingevoerde verplichte disclaimer) en toen gingen de hakken in het zand. De overheid blijkt een slechte verliezer. Alle lopende dossiers met homeopathica werden niet meer verder behandeld en een en ander mondde uit in 2007 in een wetswijzigng. Het idee daarachter was dat als die disclaimer niet mag (en dat mocht niet van de rechter) dan mogen ze ook niets positiefs over hun homeopathica zeggen. Dat mocht dus eerst wel maar dan wel met de toevoeging dat het niet bewezen was. Een beetje in de stijl van: je mag wel mee doen met de grote jongens van de farmacie maar dan voor spek en bonen.

Ook nu was het weer VSM geneesmiddelen die hier tegen protesteerde en een tweede rechtszaak begon met het middel Rinileen als inzet. Begin 2012 is die rechtszaak in hoger beroep na vier jaar procederen verloren. De conclusie is hard: er zijn geen indicaties meer toegestaan voor homeopathica op basis van literatuur zoals dat wel mocht bij de regeling van voor 2007. Men wil nu vanaf 1 juli 2012 (inmiddels is de regeling dat vanaf september geen reclame meer gemaakt mag worden en dat vanaf december 2012 geen verpakkingen vanuit de industrie met indicatie meer geleverd mogen worden) alle homeopathische geneesmiddelen met een indicatie, verbieden. En zelfs uit de schappen van de apotheek en drogist laten verwijderen.

Is er enig veiligheidsbelang of is er een dringende noodzaak? Geen van beiden, Europees gezien zeker niet. We zien dat de tegenstanders van homeopathie nog steeds op leidinggevende posities zitten, en in deze tijd van verwarring hun slag slaan. Wat kan anders de reden zijn? Is er enig gevaar voor de patient? Die gelijke kappen van die reeds genoemde moniken? Dat lijkt ons niet, er is immers een aparte regeling voor homeopathica gemaakt juist omdat het heel andere (met een ander werkingspincipe en uiterst veilige) producten zijn. Niet te vergelljken met de doorgaans niet altijd even veilige reguliere zelfmedicatie geneesmiddelen. Daar is uitgebreid klinisch onderzoek een noodzaak omdat er zonder meer risico's aan het vrij beschikbaar zijn kleven. Werkzaamheid dan misschien? Dat is de laatste strohalm voor de tegenstanders. Je moet een claim immers kunnen onderbouwen met klinisch onderzoek is hun mening. Dat kllnkt heel redelijk maar waarom was het hiervoor dan wel toegestaan? Was dat dan tot 2007 een vlaag van verstandsverbijstering? En waarom staat de Europese regeling indicatiestelling op basis van literatuur onderzoek dan toe? Zijn er grote groepen ontevreden patienten die bij de overheidsinstanties klagen? Ik dacht het niet.

Het is het oude en steeds weer opkomende gevecht in de welles en nietes sfeer over de werking van de homeopathie. Onder aanvoering van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: er zit niets in en het kan dus niet werken. Daarmee wordt bij voortduring de ervaring van vele miljoenen patienten geschoffeerd: patienten snappen niets van geneesmiddelen. Placebo werking wordt dan weer van stal gehaald alsof het placebo mechanisme een verboden mechanisme is. Lees hierover mijn boekje: Helende wegwijzers. Uit veel homeopathisch onderzoek (zie ook onze position paper) blijkt dat ondubbelzinnig een werking is aan te tonen. Toch zal het niet makkelijk zijn om alle nu op de markt zijnde zelfmedicatie homeopathica opeens van de ene op de andere dag met dubbel blind klinisch onderzoek even snel te onderbouwen. Dat is een proces van vele tientallen jaren. De echte oplossing zou dan ook zijn om een bescheiden werkings profiel op basis van de literatuur toe te staan. In heel Europa wordt er zo over gedacht, dus vroeg of laat zal Nederland dit toch moeten accepteren. Deze kortzichtige voorgenomen uitvoering van de wet per 1 juli kan nooit gehandhaafd worden. Via internet zullen gewoon alle zelfde soort producten vanuit de ons omringende landen geleverd worden, met indicatie.

Zouden we moeten concluderen dat hier sprake is van een onbetrouwbare overheid die eerst iets toezegt en het niet lang daarna weer verbiedt? Demissionair minister Schippers heeft zich al eerder negatief uitgelaten over het zomaar verkrijgbaar zijn van homeopathische geneesmiddelen in de apotheek. Dat recent in bv Zwitserland homeopathie als officiele methode juist is toegelaten, na raadpleging van het volk, is haar misschien ontgaan.

Zou de overheid ons niet willen toestaan een echt eigen vrije keuze te hebben? Denken ze echt dat zij op deze wijze moeten bepalen wat wel en wat niet goed voor ons is? Er wordt ons dus weer een vrijheid ontnomen. Niet beseffend dat het ontnemen van vrijheden en vrije keuze's juist een oorzaak is van stress en ziekte. Dus het gevolg is een alleen maar duurder wordende gezondheidszorg. Op alle gebied zien we dit overheids gedrag trouwens: restrictief, afstraffend beleid, die elke vorm van creativiteit en anders denken geen ruimte wil geven. Kijk naar de reguliere gezondheidszorg die alsmaar meer kost maar beslist niet meer kan. Dat zou juist reden moeten zijn voor een overheid om alternatieven meer ruimte te geven. "Regelzucht en Ijdelzucht" is hier de enige terechte veronderstelling. Het is te hopen dat protesten van o.a. de patientenvereniging (KVHN) en de club van zelfmedicatie fabrikanten (Neprofarm) iets uitrichten. Maar in deze tijd van korte termijn denken en gebrek aan visie met name bij politici maar ook bij bestuurders, is dat niet te verwachten. Onze hoop is gevestigd op een mogelijke ommekeer tijdens de verkiezingen van 12 september as. Dan zal blijken hoeveel mensen het tot nu toe gevoerde beleid van onze niet meer zo geliefde overheid, ondersteunen.

 

Als u een petitie wilt tekenen over deze kwestie klik dan hier!

De Telegraaf houdt regelmatig een onderzoek en noemt dat Stelling van de dag, zie hier het resultaat van meer dan 5000 reacties waarvan 75% het ermee eens dat homeopathische geneesmiddeln gewoon werken en het oneens is met de nieuwe hetze van overheid en tegenstanders tegen homeopathie.
 

Lees ook de mening van de KVHN, de patienten organisatie voor de homeopathie.

Ook de KNMP (organistaie van apothekers in Nederland) informeert haar leden over de mogelijke nieuwe situatie per 1 juli.

Zie ook de berichtgeving van de Vereniging tegen de kwakzalverij die nog een stap verder gaat en vindt dat homeopathica geen geneesmiddelen zijn en onder de warenwet zouden moeten vallen, terwijl nu juist de homeopathica in de geneesmiddelwet zijn opgenomen in heel Europa.

Martin Dicke

 

 

Vergoeding en levering van enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen van VSM

September 2011

Geachte cliënt,

Doordat VSM Geneesmiddelen BV zijn productie afdelingen per 1 oktober 2011 in Nederland heeft gesloten en overgebracht naar haar zusterbedrijf de DHU in Duitsland, zijn er vanaf heden tot en met eind 2012 een aantal gevolgen voor de vergoeding en de levering van de homeopathische geneesmiddelen van dit merk.

In de eerste plaats zullen de meeste veel gevraagde middelen van VSM gewoon beschikbaar blijven. Dat is goed nieuws.

Maar een groot aantal middelen, waar minder vraag naar was, zijn voorlopig niet leverbaar van het merk VSM. Wij zullen er alles aan doen dit euvel op te lossen door hetzelfde middel van een andere leverancier te leveren of door het zelf voor u te maken. Dit mogen wij alleen als u het middel is voorgeschreven en wij het recept hebben ontvangen.

Er is een goede alternatieve leverancier namelijk de firma HEEL maar deze heeft nog niet al hun producten kunnen aanmelden bij de zgn. Z-index waardoor veel van deze middelen helaas niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Ook als wij zelf een middel voor u maken komt dit meestal niet voor vergoeding in aanmerking.

Wij zullen uw recept als volgt behandelen:

  1. We proberen in eerste instantie een middel van VSM te leveren.
  2. Als dat niet kan, zijn wij verplicht om een vergelijkbaar product, dat ook in Nederland geregistreerd is, als alternatief aan te bieden. Dat zal meestal van de firma HEEL (uit België) zijn. Nadeel is dat maar een zeer beperkt deel van deze HEEL middelen bij de groothandel op voorraad staan. Dat kan betekenen dat de levertijd 1 tot 2 weken is en dat vergoeding door uw zorgverzekering niet altijd mogelijk is. U kunt aan het KNMP nummer op onze facturen zien of een middel voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat nummer met een “1” begint dan komt het voor vergoeding in aanmerking anders niet. (van onze eigen bereidingen begint het nummer met een “9”.)
  3. Als de levertijd niet acceptabel is zullen wij het voorgeschreven homeopathische geneesmiddel zelf voor u maken. Nadeel is dan dat deze bereidingen meestal niet voor vergoeding in aanmerking komen en dat de levertijd in sommige gevallen 1 tot 2 weken kan duren. Het kan namelijk gebeuren dat wij een bepaalde grondstof niet in huis hebben of dat er een zeer bewerkelijke potentie gemaakt moet worden (bijvoorbeeld LM en hoge K potenties).

 

Deze problematiek kan tot eind 2012 duren omdat dan pas alle dossiers voor de registratie en de overname van de productie door de DHU in Duitsland, definitief geregeld zijn.

Wij zullen er alles aan doen om u te leveren wat aan u is voorgeschreven. In samenwerking met uw voorschrijver zullen we steeds de vinger aan de pols houden en alle betrokkenen adequaat proberen te informeren.

Het team van de Hahnemann Apotheek B.V.

To the webshop...